Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Protokół Nr 42009 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Pruszcz 22 czerwiec 2009 r.

22 czerwca 2009 roku w Urzędzie Gminy Pruszcz odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej SGPEO.


Podaj dalej:

Do pobrania:

Porządek obrad:
1. Otwarcie i powitanie Członków Zarządu oraz zaproszonych gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie kworum do ważności obrad i podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu SGPEO z dnia 20.05.2009 r.( protokół dostępny na stronie internetowej www.kobylnica.eu w zakładce Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych gmin do Stowarzyszenia.
6. Wolne wnioski i zapytania.
- umowa licencyjna na korzystanie z autorskich praw majątkowych do ekspertyzy prawnej wykonanej na zlecenie Gminy Karlino,
- udział i propozycje dotyczące V Konferencji "Rynek Energetyki Wiatrowej w Polsce",
- oferta opracowania strony internetowej Stowarzyszenia,
- wniosek o odwołanie z członka Zarządu Pana Mariusza Chmiela.
7. Zamknięcie obrad.