Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Profilaktyka nowotworowa oczami młodzieży

Profilaktyka nowotworowa oczami młodzieży

Poznaliśmy zwycięzców konkursu


Podaj dalej:

Do pobrania:

W piątek w w Miejskim Ratuszu odbyła się V Młodzieżowa Konferencja Zdrowotna, podczas której zostały ogłoszone wyniki konkursu na spot promocyjny o tematyce związanej z profilaktyką nowotworową.

Konkurs skierowany był do młodzieży szkół gimnazjalnych z terenu Miasta Słupska, Gminy Słupsk oraz Gminy Kobylnica. Zadaniem uczestników było przygotowanie 90 sekundowego spotu promocyjnego zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie Konkursu. Konkurs miał na celu pobudzenie wśród uczestników zainteresowania tematyką profilaktyki nowotworowej, rozwijanie umiejętności twórczego i odważnego wyrażania swoich poglądów na tematy ważne i poważne, rozbudzanie wrażliwości i świadomości istniejących zagrożeń i metod zapobiegania chorobom nowotworowym, a także nabycie lub doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji i marketingu.

Prace zostały ocenione przez Komisję Konkursową, która brała pod uwagę
kryteria merytoryczne:
• zgodność z założeniami konkursu (0 pkt - 10 pkt),
• jakość przygotowania (kompozycja pracy, styl i język pracy, logika układu całości oraz dobór ilustracji itp.) (0 pkt -10 pkt),
• oryginalność i wyjątkowość (ciekawość, twórczość, właściwe posługiwanie się terminologią naukową) (0 pkt - 10 pkt),
• zamieszczenie w pracy konkursowej napisów zwiększających dostępność m.in. dla osób niesłyszących i słabosłyszących (0 pkt - 10 pkt).
kryteria organizacyjne:
• zastosowanie się do zapisów Regulaminu Konkursu (0pkt – 10pkt)
• pomysłowość i oryginalność przekazu treści (0pkt - 10 pkt)
• czytelność, estetyka i pomysł na pracę (0pkt - 10 pkt)

Komisja Konkursowa przyznała:
I miejsce ex aequo:
"Nie taki rak straszny, jak go malują"
Zespół Szkół w Redzikowie,
autorzy: Julia Banaszak, Mateusz Kielar, Oliwia Świtek
opiekunki uczniów: Pani Małgorzata Brejt-Banaszak, Pani Małgorzata Jabłońska

"Mnie to nie dotyczy - rak szyjki macicy"
Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach,
autorki: Wiktoria Augustyn, Patrycja Groch, Daria Kędziora
opiekunka uczennic: Pani Agnieszka Kujawka

III miejsce:
"Lepiej zapobiegać, niż leczyć"
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Ireny Sendler w Słupsku,
autorzy: Sebastian Ptak, Piotr Zabówka, Dawid Wilusz
opiekunka uczniów: Pani Magdalena Rubaj

wyróżnienia:
• "Czy wiesz, że..."
Zespół Szkół w Jezierzycach,
autor: Filip Tutka
opiekunka ucznia: Pani Małgorzata Świerczyńska-Gid

• "Nie damy się rakowi!"
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Ireny Sendler w Słupsku,
autorki: Alicja Bielecka, Kinga Wójcik, Natalia Frąckiewicz
opiekunka uczennic: Pani Joanna Pawelec

• "Naprzeciw nowotworom"
Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku,
autorzy: Rafał Kawka, Kamil Sikorski
opiekunka uczniów: Pani Ewelina Florek

• "Nie czekaj na śmierć"
Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach,
autorki: Marta Ledeman, Julia Malek
opiekunka uczennic: Pani Agnieszka Kujawka

• "Rozmowy o raku"
Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach,
autorki: Karolina Derdzińska, Weronika Grzegorczyk, Martyna Chabowska
opiekunka uczennic: Pani Agnieszka Kujawka

• "Nowotwór potwór - mówię stop"
Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku,
autorki: Domicella Duda, Katarzyna Danowska
opiekunka uczennic: Pani Ewelina Florek

• "Rak się nie zapowiada"
Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku,
autorzy: Maria Kocioł, Dominik Lau, Filip Borowski
opiekunka uczniów: Pani Ewelina Florek

• "Jak zapobiegać nowotworom"
Gimnazjum Katolickie im. św. Marka w Słupsku,
autorzy: Michał Leśniak, Aleksander Jankiewicz, Filip Koska
opiekunka uczniów: Pani Iwona Kwiatkowska

• "Idzie rak..., jak uszczypnie..."
Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku,
autorki: Natalia Capar, Matylda Molis, Alicja Zakrzewska