Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - 20 maja 2009 r.

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, które odbędzie się 20 maja 2009 r. o godz.11.30 w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.


Podaj dalej:

Porządek obrad:
1. Otwarcie i powitanie Członków Zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu SGPEO z dnia 17.04.2009 r.( protokół dostępny na stronie internetowej www.kobylnica.eu w zakładce Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej).
4. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia SGPEO - ostateczne ustalenie terminu i miejsca posiedzenia (propozycja: 22 czerwiec br. w Pruszczu).
5. Omówienie zasad współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej.
6. Przyjęcie stanowiska, które zostanie zaprezentowane podczas panelu dyskusyjnego nt. „Podatki lokalne w inwestycjach w odnawialne źródła energii oraz wybrane zagadnienia pomocy publicznej”.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.
Z uwagi na ważność omawianych spraw liczę na niezawodne przybycie. Jednocześnie proszę o poinformowanie o swoim udziale w posiedzeniu Zarządu z uwagi na to, że istnieje możliwość uczestniczenia w konferencjach tematycznych Międzynarodowego Kongresu Energii Odnawialnej GREEN POWER 2009, dotyczących nowoczesnych technologii i finansowania inwestycji OZE. Podczas trwania kongresu będzie można również zapoznać się z ofertą firm, które będą się prezentowały na targach. Koszt udziału w kongresie to ok. 1200,00 zł. Proponuję, aby koszty te zostały pokryte ze środków Stowarzyszenia. Więcej informacji nt. kongresu na stronie internetowej www.kongresoze.eu .
W związku z tym, że musimy swój udział potwierdzić do środy tj. 13.05.2009 r. proszę o niezwłoczne potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej do dnia 12.05.2009 r. do godz. 15.00 na nr tel. /059/ 842 90 70 w. 35 lub e-mailem: i.bekiesza@kobylnica.pl .