Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Pomorski Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej

Pomorski Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej

Sprawdź szczegóły


Podaj dalej:
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk ogłaszają VII Pomorski Konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną.

Konkurs jest otwarty, skierowany do wszystkich zainteresowanych. Zgłaszane do konkursu palmy mogą stanowić zarówno pracę indywidualną, jak i zbiorową, a składać je mogą osoby indywidualne, rodziny, uczniowie szkół, przedszkolaki, sołectwa, koła gospodyń wiejskich i inne stowarzyszenia działające na terenie Pomorza.

Palmy z wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć do Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie do 14 kwietnia do godz. 12.30. - również w dniu Niedzieli Palmowej. W Konkursie przewidziane są nagrody pieniężne.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 14 kwietnia 2019 roku na terenie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie w czasie imprezy folklorystycznej „Niedziela Palmowa”, na którą już dziś serdecznie zapraszamy.

Szczegóły dotyczące udziału w Konkursie zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Muzeum: http://www.muzeum.swolowo.pl/aktualnosci.html