Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Podsumowanie młodzieżowej konferencji zdrowotnej

Podsumowanie młodzieżowej konferencji zdrowotnej
Podaj dalej:
Młodzieżowa Konferencja Zdrowotna organizowana jest od 2011 r. w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej towarzyszącej akcji szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy w populacji 13 letnich dziewcząt. Od początku realizatorem szczepień jest Centrum Zdrowia „SALUS” w Słupsku. W latach 2011–2013 szczepienia współfinansowało Miasto Słupsk, a od 2014 r. do współpracy dołączyła Gmina Słupsk, a w 2015 r. Gmina Kobylnica. Poszczególne samorządy corocznie obejmują szczepieniami populację 13 letnich dziewcząt zameldowanych odpowiednio na terenie Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica.
Do tej pory odbyły się cztery edycje Konferencji, w ramach których zorganizowano konkursy dla młodzieży szkół gimnazjalnych, na najlepszą prezentację multimedialną o tematyce zdrowotnej pod hasłem:
- „Jak się ustrzec w porę przed nowotworem”
I edycja Konferencji 28.10.2011 r.
- „Profilaktyka, czyli jak skutecznie raka unikać”
II edycja Konferencji 30.11.2012 r.
- „ZAPOBIEGAM, a to znaczy rak mnie raczej nie uraczy”
III edycja Konferencji 29.11.2013 r.
- „Rak! Po pierwsze – zapobiegać”
IV edycja Konferencji 19.12.2014 r.
Młodzież aktywnie uczestniczyła w poszczególnych edycjach konkursu przygotowując nie tylko prezentację multimedialną ale również oprawę artystyczną każdej z Konferencji.
W ramach tegorocznej jubileuszowej V edycji Konferencji organizatorzy odeszli od dotychczasowej formy konkursu tj. prezentacji multimedialnej, proponując młodzieży gimnazjalnej zmierzenie się z wyzwaniem przygotowania spotu promocyjnego w zakresie profilaktyki nowotworowej.
Celem konkursu na spot promocyjny jest pobudzenie wśród uczestników zainteresowania tematyką profilaktyki nowotworowej, rozwijanie umiejętności twórczego i odważnego wyrażania swoich poglądów na tematy ważne i poważne, rozbudzanie wrażliwości i świadomości istniejących zagrożeń i metod zapobiegania chorobom nowotworowym, a także nabycie lub doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji i marketingu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas konferencji poświęconej profilaktyce zdrowotnej, która odbędzie się 9 grudnia 2016 r. w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3. Organizatorzy planują również zamieszczenie na swoich stronach internetowych zwycięskich spotów.