Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Ogłoszenie o naborach w GCKiP w Kobylnicy

Sprawdź szczegóły


Podaj dalej:
P.O. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zatrudni na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na stanowisku referenta ds. Promocji i Współpracy Zagranicznej

Wymagania:
1. wykształcenie wyższe (w tym licencjat);
2. komunikatywność;
3. znajomość stosunków międzynarodowych;
4. kreatywność;
5. umiejętność pracy w zespole;
6. obsługa programów graficznych Corel, Photoshop;
7. znajomość podstaw fotografii;
8. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
9. mile widziana znajomość dodatkowego języka;
10. odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, punktualność, uczciwość, samodzielność.

Zakres wykonywanych czynności:
1. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Gminy w kraju i zagranicą,
2. opracowanie materiałów promocyjnych o Gminie i regionie,
3. przygotowanie aplikacji Gminy w konkursach krajowych i zagranicznych,
4. podejmowanie akcji promocyjnych skierowanych do mieszkańców (konkursy, imprezy, itp.), upowszechnianie wśród nich informacji o Gminie, jej historii, kulturze i współczesności,
5. prowadzenie korespondencji w zakresie promocji Gminy,
6. przygotowanie udziału Gminy w wybranych targach o charakterze promocyjnym, gospodarczym i inwestycyjnym,
7. utrzymanie kontaktów z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami Gminy w celu organizowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych.
8. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi Gminy Kobylnica w celu realizacji wspólnych projektów,
9. inicjowanie działań mających na celu zacieśnienie stosunków z partnerami Gminy,
10. dbałość o stosunki międzynarodowe,
11. pozyskiwanie informacji, analiza możliwości, sporządzanie wniosków aplikacyjnych, realizacja oraz rozliczenie projektów kulturalnych, finansowanych ze środków pozabudżetowych na płaszczyźnie współpracy krajowej i międzynarodowej,
12. realizacja krajowych i zagranicznych przedsięwzięć kulturalnych,
13. prowadzenie kont Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy na portalach społecznościowych,
14. przygotowanie i stała aktualizacja bazy adresowej partnerów, podmiotów współpracujących i sympatyków Gminy Kobylnica,
15. obsługiwanie systemu informacji mieszkańców SISMS,
16. przygotowanie i realizacja budżetu jednostki w zakresie współpracy zagranicznej i promocji,
17. wspomaganie i zastępowanie w czasie nieobecności specjalisty ds. wizerunku gminy poprzez:
1) kreowanie wizerunku Gminy, przygotowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych,
2) monitoring wizerunku Gminy w kraju i zagranicą,
3) przygotowanie materiałów informacyjnych na stronę internetową oraz dla mediów,
4) współpraca z mediami.

Miejsce wykonywania pracy: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy ul. Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica
Godziny pracy: 7.30-15.30
Wynagrodzenie: 3.000,00 zł
Termin podpisania umowy: kwiecień 2019r.
Ilość miejsc pracy: 1

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV ze zdjęciem
Miejsce składania ofert: osobiście lub listownie: sekretariat Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica, e-mailem: centrum@kobylnica.pl
Informacje szczegółowe: Agnieszka Puzdrowska, tel. 59 84290061 w godzinach: 730 – 1530.

P.O. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zatrudni na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu na stanowisku referenta ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Wymagania:
1.
wykształcenie wyższe (w tym licencjat);
 1. komunikatywność;
 2. kreatywność i wyobraźnia w tworzeniu grafiki;
 3. umiejętność pracy w zespole;
 4. biegła obsługa programów graficznych Corel, Photoshop;
 5. posiadanie znajomości zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowywania wniosku o dofinansowanie, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczanie i sprawozdawczość projektu poparta doświadczeniem kandydata;
 6. znajomość podstaw fotografii;
 7. mile widziana znajomość języka angielskiego;
 8. odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, punktualność, uczciwość, samodzielność.

 9. Zakres wykonywanych czynności:
1. przygotowanie materiałów promujących Gminę Kobylnica do wydawnictw własnych i obcych,
2. przygotowanie i realizacja projektów poligraficznych promujących wydarzenia organizowane bądź współorganizowane przez Gminę Kobylnica i jednostki organizacyjne,
3. aktualizowanie strony internetowej www.kobylnica.pl,
4. obsługiwanie systemu informacji mieszkańców SI SMS,
5. inicjowanie i organizowanie wydarzeń promujących Gminę Kobylnica, w tym wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GCKiP w Kobylnicy,
6. promocja Gminy Kobylnica poprzez udział w targach, wystawach innych okolicznościowych wydarzeniach,
7. prowadzenie korespondencji w zakresie promocji gminy,
8. pozyskiwanie i gromadzenie informacji o możliwościach pozabudżetowego finansowania kultury z funduszy pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej, fundacji krajowych i zagranicznych poprzez:
- stały kontakt z wyspecjalizowanymi agendami rządowymi i samorządowymi,
- bieżącą analizę możliwości, jaką w tym zakresie dają polskie i zagraniczne fundacje oraz agendy Komisji Europejskiej,
- udział w seminariach i szkoleniach dotyczących wypełniania aplikacji, realizacji projektów, itp.
7. inicjowanie i rozpowszechnianie informacji o istniejących możliwościach uzyskania wsparcia na realizację planowanych projektów,
8. sporządzanie wniosków aplikacyjnych do krajowych i zagranicznych źródeł finansowych,
9. realizowanie i monitorowanie rozliczeń w ramach projektów, które uzyskały akceptację,
10. monitorowanie przepisów i wytycznych mających wpływ na prawidłową ewidencję projektu,
11. ścisła współpraca z zespołem zadaniowym powołanym do wdrożenia i realizacji projektu,
12. kompletne przygotowywanie, kompletowanie oraz archiwizowanie dokumentów księgowych dotyczących projektów,

Miejsce wykonywania pracy: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy ul. Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica
Godziny pracy: 7.30-15.30
Wynagrodzenie: 3.000,00 zł
Termin podpisania umowy: kwiecień 2019r.
Ilość miejsc pracy: 1

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV ze zdjęciem
Miejsce składania ofert: osobiście lub listownie: sekretariat Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica, e-mailem: centrum@kobylnica.pl do 30 kwietnia 2019r.
Informacje szczegółowe: Agnieszka Puzdrowska, tel. 59 84290061 w godzinach: 730 – 1530.
Skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

P.o. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zatrudni na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na stanowisku instruktora kulturalno-oświatowego w świetlicy wiejskiej w Płaszewie.

Wymagania:
wykształcenie średnie;
 1. doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;
 2. dokładność, dyspozycyjność, kreatywność;
 3. odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność;
 4. umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole, oraz współpracy ze społecznością lokalną;
 5. kurs na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych.

  Zakres wykonywanych czynności:
  -organizacja pracy świetlicy wiejskiej,
  -prowadzenie zajęć edukacyjnych i kół zainteresowań w świetlicy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
  -planowanie i organizacja spotkań kolicznościowych, konkursów, uroczystości oraz imprez na rzecz społeczności lokalnej gminy Kobylnica,
  -sporządzanie planów i sprawozdań merytorycznych dot. działalności.

  Miejsce wykonywania pracy:świetlica wiejska w Płaszewie
  Godziny pracy:11.00-19.00
  Wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze 2.300,00 zł oraz dodatek stażowy
  Termin podpisania umowy: 1 czerwca 2019r.
  Ilość miejsc pracy: 1
  Wymagane dokumenty: - list motywacyjny
  - CV
  Miejsce składania ofert: osobiście lub listornie: sekretariat Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica, e-mailem: centrum@kobylnica.pl do 24 maja 2019 roku
Informacje szczegółowe: Agnieszka Puzdrowska, tel. 59 8429061 w godzinach: 730 – 1530.
Skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.