Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Od organizacji konferencji do recitali

Takie możliwości daje nowo powstała sala w GCKiP


Podaj dalej:
O bardzo nowoczesny obiekt wzbogaciło swoją bazę Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. W pomieszczeniu, gdzie jeszcze kilka miesięcy temu organizowane były przede wszystkim spotkania i zajęcia artystyczne, powstała teraz kameralna sala koncertowo – konferencyjna. Modernizacja obiektu była możliwa dzięki środkom pozyskanym przez placówkę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przebudowa funkcjonującej do niedawna świetlicy na potrzeby nowego obiektu realizowana była w okresie ostatnich czterech miesięcy. Zakres prac obejmował m.in.: wygłuszenie pomieszczenia, w celu osiągnięcia właściwej akustyki oraz wyposażenie pomieszczenia w elementy składowe kameralnej sali koncertowej i konferencyjnej. Pomieszczenie zostało wyposażone w rzutnik multimedialny z ekranem, komputer z odpowiednim oprogramowaniem, system nagłaśniający, reflektory, mobilne ścianki dzielące całe pomieszczenie i kotary zaciemniające. Jednym z najcenniejszych elementów nowego wyposażenia jest profesjonalny fortepian Yamaha.

Tak wyposażone pomieszczenie pozwoli na poszerzenie oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz współpracę z innymi instytucjami, przez co ośrodek poszerzy spektrum oferowanych działań. Dzięki modernizacji możliwa będzie teraz organizacja nowych form wydarzeń, takich jak: recitale, monodramy, koncerty kameralne, multimedialne spotkania autorskie, konferencje, prelekcje. Z kolei te działania wpisują się w cele operacyjne zawarte w Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy Kobylnica na lata 2015-2020.

Realizacja operacji pt. „Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia GCKiP w Kobylnicy na potrzeby stworzenia kameralnej sali koncertowej i konferencyjnej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 63.63% kosztów kwalifikowanych.