Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Obwodnica Słupska i Kobylnicy w Programie budowy 100 obwodnic

Obwodnica Słupska i Kobylnicy w Programie budowy 100 obwodnic

Prace mają ruszyć w roku 2023


Podaj dalej:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała na swojej stronie internetowej wykaz inwestycji, jakie zostały zawarte w „Programie Budowy Obwodnic 2020-2030”. Na liście pięciu zadań, które zostały zaplanowane w województwie pomorskim, znalazła się również budowa obwodnicy Słupska i Kobylnicy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaznacza, że budowa obwodnicy Słupska i Kobylnicy ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncertuje się obecnie na drodze krajowej nr 21. Budowa nowej drogi miałaby więc odciążyć obecnie istniejący układ komunikacyjny, ale także poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i zwiększyć przepustowość poszczególnych tras. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Planowana data ogłoszenia przetargu na roboty budowlane to ostatni kwartał 2023 r. Koszt inwestycji szacuje się na ok. 300 mln zł.

W ramach rządowego programu powstać ma 100 obwodnic o łącznej długości ok. 820 km. Trasy te mają charakteryzować się najwyższymi parametrami technicznymi, dostosowanymi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia dla pieszych.

Program zakłada budowę 5 obwodnic w województwie pomorskim. Oprócz obwodnicy Słupska i Kobylnicy będą to obwodnice Brzezia (w ciągu drogi krajowej nr 25), Człuchowa (w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25), Starogardu Gdańskiego (w ciągu drogi krajowej nr 22), Sztumu (w ciągu drogi krajowej nr 55).

Jak informuje GDDKiA, koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Dotychczas, do końca 2019 r., oddano do ruchu w ramach PBDK 15 obwodnic, natomiast w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64. Ponadto budowa obwodnic dużych miast i aglomeracji jest realizowana w ramach rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych (obwodnica Łodzi, Bydgoszczy, Częstochowy czy Rzeszowa). Zadania te są realizowane niezależnie od nowego programu budowy 100 obwodnic.

Fot. GDDKiA