Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Krajowy program "Czyste Powietrze" - nabór wniosków

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Obwieszczenie polowań zbiorowych

planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2018 - 2019 przez Koło Łowieckie Leśna Polana


Podaj dalej:
Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2018/2019 przez Koło Łowieckie Leśna Polana w Sławnie:

· w dniu 12 listopada 2018 roku, miejsce zbiórki myśliwych w miejscowości Barwino godzina 7.00. Miejsce polowania zostały wskazane tereny leśne objęte w okolicach miejscowości: Barwino, Mielęcino, Barcino, Zagórki, Zbyszewo. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godzinę 17.00 w okolicy miejscowości Zbyszewo;
· w dniu 13 listopada 2018 roku, miejsce zbiórki myśliwych w miejscowości Korzybie godzina 7.00. Miejsce polowania zostały wskazane tereny leśne objęte w okolicach miejscowości: Korzybie, Zbyszewo, Zagórki, Ścięgnica. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godzinę 17.00 w okolicy miejscowości Ścięgnica;
· w dniu 14 listopada 2018 roku, miejsce zbiórki myśliwych w miejscowości Tychowo godzina 7.00. Miejsce polowania zostały wskazane tereny leśne objęte w okolicach miejscowości: Ścięgnica, Bzowo, Kczewo, Tychowo. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godzinę 17.00 w okolicy miejscowości Tychowo;
· w dniu 22 grudnia 2018 roku, miejsce zbiórki myśliwych w miejscowości Tychowo godzina 7.30. Miejsce polowania zostały wskazane tereny leśne objęte w okolicach miejscowości: Tychowo, Bzowo, Kczewo, Ścięgnica, Korzybie. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godzinę 17.00 w okolicy miejscowości Korzybie;
· w dniu 04 stycznia 2019 roku, miejsce zbiórki myśliwych w miejscowości Barwino godzina 7.00. Miejsce polowania zostały wskazane tereny leśne objęte w okolicach miejscowości: Barwino, Mielęcino, Barcino, Zagórki, Zbyszewo. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godzinę 17.00 w okolicy miejscowości Zbyszewo;
· w dniu 05 stycznia 2019 roku, miejsce zbiórki myśliwych w miejscowości Korzybie godzina 7.00. Miejsce polowania zostały wskazane tereny leśne objęte w okolicach miejscowości: Korzybie, Zbyszewo, Zagórki, Ścięgnica. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godzinę 17.00 w okolicy miejscowości Ścięgnica;
· w dniu 06 stycznia 2019 roku, miejsce zbiórki myśliwych w miejscowości Tychowo godzina 7.00. Miejsce polowania zostały wskazane tereny leśne objęte w okolicach miejscowości: Ścięgnica, Bzowo, Kczewo, Tychowo. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godzinę 17.00 w okolicy miejscowości Tychowo;
· w dniu 11 stycznia 2019 roku, miejsce zbiórki myśliwych w miejscowości Tychowo godzina 7.00. Miejsce polowania zostały wskazane tereny leśne objęte w okolicach miejscowości: Barwino, Mielęcino, Barcino, Zagórki, Zbyszewo. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godzinę 17.00 w okolicy miejscowości Zbyszewo;
· w dniu 12 stycznia 2019 roku, miejsce zbiórki myśliwych w miejscowości Tychowo godzina 7.00. Miejsce polowania zostały wskazane tereny leśne objęte w okolicach miejscowości: Korzybie, Zbyszewo, Zagórki, Ścięgnica. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godzinę 17.00 w okolicy miejscowości Ścięgnica;
· w dniu 13 stycznia 2019 roku, miejsce zbiórki myśliwych w miejscowości Tychowo godzina 7.00. Miejsce polowania zostały wskazane tereny leśne objęte w okolicach miejscowości: Ścięgnica, Bzowo, Kczewo, Tychowo. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godzinę 17.00 w okolicy miejscowości Tychowo.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobylnica.