Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Obwieszczenie polowań zbiorowych

planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2018 - 2019 przez Koło Łowieckie Leśna Polana


Podaj dalej:
Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2018/2019 przez Koło Łowieckie Leśna Polana w Sławnie:

· w dniu 12 listopada 2018 roku, miejsce zbiórki myśliwych w miejscowości Barwino godzina 7.00. Miejsce polowania zostały wskazane tereny leśne objęte w okolicach miejscowości: Barwino, Mielęcino, Barcino, Zagórki, Zbyszewo. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godzinę 17.00 w okolicy miejscowości Zbyszewo;
· w dniu 13 listopada 2018 roku, miejsce zbiórki myśliwych w miejscowości Korzybie godzina 7.00. Miejsce polowania zostały wskazane tereny leśne objęte w okolicach miejscowości: Korzybie, Zbyszewo, Zagórki, Ścięgnica. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godzinę 17.00 w okolicy miejscowości Ścięgnica;
· w dniu 14 listopada 2018 roku, miejsce zbiórki myśliwych w miejscowości Tychowo godzina 7.00. Miejsce polowania zostały wskazane tereny leśne objęte w okolicach miejscowości: Ścięgnica, Bzowo, Kczewo, Tychowo. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godzinę 17.00 w okolicy miejscowości Tychowo;
· w dniu 22 grudnia 2018 roku, miejsce zbiórki myśliwych w miejscowości Tychowo godzina 7.30. Miejsce polowania zostały wskazane tereny leśne objęte w okolicach miejscowości: Tychowo, Bzowo, Kczewo, Ścięgnica, Korzybie. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godzinę 17.00 w okolicy miejscowości Korzybie;
· w dniu 04 stycznia 2019 roku, miejsce zbiórki myśliwych w miejscowości Barwino godzina 7.00. Miejsce polowania zostały wskazane tereny leśne objęte w okolicach miejscowości: Barwino, Mielęcino, Barcino, Zagórki, Zbyszewo. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godzinę 17.00 w okolicy miejscowości Zbyszewo;
· w dniu 05 stycznia 2019 roku, miejsce zbiórki myśliwych w miejscowości Korzybie godzina 7.00. Miejsce polowania zostały wskazane tereny leśne objęte w okolicach miejscowości: Korzybie, Zbyszewo, Zagórki, Ścięgnica. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godzinę 17.00 w okolicy miejscowości Ścięgnica;
· w dniu 06 stycznia 2019 roku, miejsce zbiórki myśliwych w miejscowości Tychowo godzina 7.00. Miejsce polowania zostały wskazane tereny leśne objęte w okolicach miejscowości: Ścięgnica, Bzowo, Kczewo, Tychowo. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godzinę 17.00 w okolicy miejscowości Tychowo;
· w dniu 11 stycznia 2019 roku, miejsce zbiórki myśliwych w miejscowości Tychowo godzina 7.00. Miejsce polowania zostały wskazane tereny leśne objęte w okolicach miejscowości: Barwino, Mielęcino, Barcino, Zagórki, Zbyszewo. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godzinę 17.00 w okolicy miejscowości Zbyszewo;
· w dniu 12 stycznia 2019 roku, miejsce zbiórki myśliwych w miejscowości Tychowo godzina 7.00. Miejsce polowania zostały wskazane tereny leśne objęte w okolicach miejscowości: Korzybie, Zbyszewo, Zagórki, Ścięgnica. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godzinę 17.00 w okolicy miejscowości Ścięgnica;
· w dniu 13 stycznia 2019 roku, miejsce zbiórki myśliwych w miejscowości Tychowo godzina 7.00. Miejsce polowania zostały wskazane tereny leśne objęte w okolicach miejscowości: Ścięgnica, Bzowo, Kczewo, Tychowo. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godzinę 17.00 w okolicy miejscowości Tychowo.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobylnica.