Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Krajowy program "Czyste Powietrze" - nabór wniosków

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

O Gminie

Gmina Kobylnica – dobry adres dla inwestorów


Podaj dalej:
Gmina Kobylnica leży w północno-zachodniej części województwa pomorskiego. Zachwyca położeniem, krajobrazem, wieloma inwestycjami proekologicznymi, jak również bogatą ofertą przygotowaną z myślą o potencjalnych inwestorach. Stanowi przykład dobrze zorganizowanej, wielofunkcyjnej europejskiej gminy wiejskiej.

Proinwestycyjny nurt jest możliwy dzięki dogodnemu położeniu. Bliskie sąsiedztwo Słupska, Ustki i Trójmiasta umożliwia doskonały dostęp do szkolnictwa wyższego, kadry pracowniczej, dóbr kultury, rekreacji, licznych obiektów handlowych i wielu instytucji. Gmina leży przy głównych szlakach komunikacyjnych regionu. Jej teren przecina droga krajowa nr 6, która biegnie od granicy z Niemcami przez Szczecin, Słupsk, Lębork, Gdynię, aż po Gdańsk. Jednocześnie wytyczona jest tu także trasa drogi krajowej numer 21, która łączy północ z południem kraju.

Priorytetem dla samorządu jest systematyczne przekazywanie środków finansowych na remonty i budowę dróg gminnych oraz zaangażowanie finansowe w remonty dróg powiatowych, co jest podstawą działania rozwoju gospodarczego. Z myślą o inwestorach podejmuje się przedsięwzięcia polegające na zbrojeniu terenów pod budowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej. Wspierane są również działania związane z gazyfikacją gminy.

Na terenie Gminy Kobylnica prężnie działają przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie handlu, budownictwa, przemysłu czy przetwórstwa. Do kluczowych zaliczyć można m.in. znaną firmę Plasmet, która współpracuje obecnie z największymi koncernami samochodowymi na świecie. Inne prężnie działające firmy to chociażby Krat-Met, producent drzwi stalowych, bram garażowych i okien PVC, czy Seeman – producent kontenerów i pojemników metalowych.

Ważnym krokiem w rozwoju Gminy Kobylnica jest otwarcie się na nowych inwestorów chcących związać swoją działalność z najbliższym regionem. Specjalnie dla nich uruchomiono nowoczesną witrynę internetową, zawierającą informacje dotyczące gruntów przeznaczonych pod przyszłe inwestycje i budownictwo mieszkaniowe. Na stronie www.nieruchomosci.kobylnica.pl znajdą Państwo również potrzebne dane związane z przeznaczeniem wybranego terenu oraz otrzymają możliwość zapoznania się z ulgami, które Gmina Kobylnica przygotowała z myślą o przyszłych inwestorach.

Kobylnica jest jedną z pierwszych gmin w kraju, które wspólnie z mieszkańcami rozpoczęła realizację Programu „Prosument”. Montując ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe elektrownie wiatrowe, realizuje się tutaj politykę produkcji i oszczędności energii.

Wiele miejscowości gminy ma bogatą historię, której początki sięgają przełomu XI - XIII wieku. W okresie od XIV do XVI w. na terenie gminy założyły swoje majątki słynne rody: Masow, Boehn, Putkamer, Zitzewitz. Licznie reprezentowana jest architektura i budownictwo XIX wieczne: kościoły, zespoły pałacowo-folwarczne i budownictwo zagrodowe. Zachowały się także pałace i dworki o charakterze klasycystycznym i późno klasycystycznym (Sierakowo Słupskie, Zajączkowo, Kończewo, Żelki), eklektycznym (pałace w Ścięgnicy, Dobrzęcinie i Zagórkach). Obiekty przetrwały w różnym stopniu, większość w wyniku działań wojennych bądź niewłaściwego wykorzystania, została zniszczona, przebudowana lub rozebrana. Pałacom w każdym przypadku towarzyszą założenia parkowe w stylu krajobrazowym.W gminie Kobylnica istnieją dogodne warunki do uprawiania różnorodnych form turystyki, przede wszystkim rowerowej, pieszej, kajakarstwa i wędkarstwa. Malownicze tereny położone w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” przyciągają turystów. Na osoby ceniące aktywne formy wypoczynku czekają wytyczone, oznakowane ścieżki i szlaki. Warta polecenia jest ścieżka przyrodnicza „Szlakiem troci i łososia”, która powstała w ramach projektu „Ochrona ekosystemu rzeki Słupi”. W trakcie wędrówki można zapoznać się z charakterystyką Słupi, opisem ryb zamieszkujących rzekę, zobaczyć ślady grodziska wczesnośredniowiecznego, stary park podworski w Łosinie i grobowiec ostatniego właściciela pałacu Maximiliana von Zitzewitza.

Szczególnie warte polecenia są trasy rowerowe, m. in.: Słupsk- Krępa- Lubuń- Żelkówko do Leśnego Dworu oraz Kobylnica- Łosino- Lubuń- Żelkówko- Kruszyna- Lulemino- Zagórki- Zbyszewo- Korzybie- Ścięgnica- Wrząca- Giełdoń- Kuleszewo- Kończewo- Sierakowo- Widzino- Kobylnica .Piechurzy mogą wybrać szlak żółty „Dolina Słupi” (łączna długość szlaku wynosi 52 km z czego 10 km znajduje sie na terenie Gminy Kobylnica) lub szlak czarny „Dolina Wieprzy i Studnicy” (16/68 km). Zwracamy uwagę turystów na ścieżkę przyrodniczą „Szlakiem troci i łososia” (4km), która powstała w ramach projektu „Ochrona ekosystemu rzeki Słupi”. W trakcie wędrówki można zapoznać się z charakterystyką Słupi, opisem ryb zamieszkujących rzeki Naszego regionu, zobaczyć grodzisko wczesnośredniowieczne, stary park podworski w Łosinie i grobowiec ostatniego właściciela pałacu Maximiliana von Zitzewitza. Bliskość rzeki Słupi daje wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Spływ kajakowy należy do szlaków trudnych ze względu na wartki nurt, liczne meandry, zwalone drzewa, brzegi zarośnięte olchami, wierzbami i osikami. Turyści znajdą miejsca noclegowe w gospodarstwach agroturystycznych, zajazdach lub polu namiotowym.

Pomiędzy Zajączkowem a Widzinem, japońskie firmy Mitsui i J. Power wybudowały farmę wiatrową, na której stanęły 24 elektrownie wiatrowe. Efektem tej największej na Pomorzu japońskiej inwestycji jest produkcja mocy energetycznej rzędu 90 MW. Druga farma wiatrowa powstała pod koniec 2011 r. pomiędzy Płaszewem a Luleminem. Inwestorem jest hiszpański Fundusz Taiga Mistral. Na terenie farmy stanęło 18 turbin wiatrowych o łącznej mocy 39,6 MW. Gmina Kobylnica odnosi liczne sukcesy w ogólnopolskich rankingach gmin przyjaznych energii odnawialnej. Ponadto Gmina Kobylnica jest członkiem - założycielem Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.

Na terenie gminy funkcjonuje Centrum Usług Wspólnych, które zarządza 2 gimnazjami i 5 szkołami podstawowymi, działa nowoczesne Centrum Kultury i Promocji z salą teatralną, które oferuje szeroki wachlarz wydarzeń kulturalnych: koncertów, spektakli teatralnych, cyklicznych imprez, spotkań tematycznych. W 3 pracowniach: plastycznej muzycznej i teatralnej prowadzone są zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Ponadto w Gminie prężnie działają: Gminna Biblioteka Publiczna wraz z 3 filiami, Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Gminna, Ochotnicza Straż Pożarna.

W Gminie organizowanych jest wiele ciekawych imprez kulturalno-oświatowych, takich jak: ekologiczne rajdy i marsze na orientację, festyny, Bieg Olimpijski, konkurs „Piękna wieś” , Dni Kobylnicy, największy festiwal muzyki disco polo, z transmisją telewizyjną - Disco Hit Festiwal, Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wielkanoc na Pomorzu”, Międzynarodowy Turniej Tańca „Grand Prix Polski” Wakacjada Taneczna. Z sukcesami działają stowarzyszenia sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe (judo, lekkoatletyka, piłka nożna, tenis stołowy).

Gmina Kobylnica od lat znajduje się w czołówce regionalnych i ogólnopolskich rankingów. Każda nagroda lub wyróżnienie jest dla nas powodem do dumy, potwierdzeniem słuszności wyborów i starań, a jednocześnie zachętą i mobilizacją do dalszej pracy nad ciągłym doskonaleniem i podnoszeniem jakości usług.
Od lat współpracujemy z innymi gminami. Nasza współpraca owocuje licznymi wymianami grup młodzieżowych, co umożliwia poznanie zwyczajów i tradycji obowiązujących w zaprzyjaźnionych miastach i gminach.Samorząd w Kobylnicy od lat podejmuje szereg działań zwiększających atrakcyjność gminy dla turystów, inwestorów, przedsiębiorców, a przede wszystkim dla jej mieszkańców. W tej Gminie dobrze się mieszka i warto tu inwestować. Warto też tutaj przyjechać w odwiedziny.

Podsumowując, zrównoważony rozwój, który udało się zachować dzięki licznym inwestycjom w infrastrukturę techniczną, społeczną i ekologiczną, w połączeniu z odpowiednią polityką prorodzinną, otwartością na środowisko biznesowe i gospodarcze, stanowi dużą zachętę do osiedlania i rozwijania przedsięwzięć gospodarczych.

Zapraszamy!