Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sprawdź szczegóły


Podaj dalej:

Do pobrania:

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku na terenie Gminy Kobylnica zostaje wprowadzony obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami.

Z uwagi na nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Kobylnica została zobligowana do aktualizacji aktów prawa miejscowego oraz do zbilansowania kosztów polityki odpadowej.

W związku z powyższym nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosić:
· 18 zł od osoby w przypadku selektywnej zbiórki odpadów;
· 15 zł od osoby w przypadku, gdy właściciel nieruchomości zabudowy jednorodzinnej zdeklaruje kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym na własnej posesji;
· zwolnienie w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych na trzecie i kolejne dziecko.

Jednocześnie informujemy, że zmiana stawki opłat nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji. Nowe deklaracje należy wypełnić i dostarczyć do urzędu w przypadku, gdy zaistniały zmiany mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.: zmiana ilości osób zamieszkujących pod wskazanym adresem, deklaracja kompostowania odpadów biodegradowalnych na swojej nieruchomości, w terminie do 10 dni od czasu zajścia zmiany.

Wobec wprowadzenia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów informujemy wszystkich mieszkańców o potrzebie zaopatrzenia się we własnym zakresie w odpowiednie pojemniki (PN-EN 840-1) i worki do segregacji odpadów, które można bezpłatnie pobrać w Urzędzie Gminy.

Fot. pixabay.com