Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Krajowy program "Czyste Powietrze" - nabór wniosków

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Potrzebujesz pomocy prawnika?


Podaj dalej:
Zachęcamy do korzystania z Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej działających na terenie Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego.
Założeniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) jest umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej.

Darmową pomoc prawną otrzymają
:
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • młodzież do 26 roku życia,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży w zakresie związanym z ciąża i urodzeniem dziecka, a w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
Uprawnionym przysługiwać będzie możliwość uzyskania informacji z zakresu:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • spraw rodzinnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W MIEŚCIE SŁUPSK I POWIECIE SŁUPSKIM
http://www.slupsk.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-w-powiecie-60168/