Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Potrzebujesz pomocy prawnika?


Podaj dalej:
Zachęcamy do korzystania z Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej działających na terenie Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego.
Założeniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) jest umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej.

Darmową pomoc prawną otrzymają
:
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • młodzież do 26 roku życia,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży w zakresie związanym z ciąża i urodzeniem dziecka, a w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
Uprawnionym przysługiwać będzie możliwość uzyskania informacji z zakresu:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • spraw rodzinnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W MIEŚCIE SŁUPSK I POWIECIE SŁUPSKIM
http://www.slupsk.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-w-powiecie-60168/