Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Natura 2000

natura znów się odpłaca


Podaj dalej:

W ramach realizacji projektu Gminy Kobylnica z Towarzystwem Opieki na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu pn.: Natura znów się (od) płaca, został wykonany film prezentujący Gminę Kobylnica i jej walory turystyczne, który jest dostępny pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=ejF7fGAfCDY&index=1&list=PLFEABD727279E8409

Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat bioróżnorodności i promocję racjonalnych sposobów korzystania z jej zasobów na obszarach Natura 2000.