Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Krajowy program "Czyste Powietrze" - nabór wniosków

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Natura 2000

natura znów się odpłaca


Podaj dalej:

W ramach realizacji projektu Gminy Kobylnica z Towarzystwem Opieki na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu pn.: Natura znów się (od) płaca, został wykonany film prezentujący Gminę Kobylnica i jej walory turystyczne, który jest dostępny pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=ejF7fGAfCDY&index=1&list=PLFEABD727279E8409

Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat bioróżnorodności i promocję racjonalnych sposobów korzystania z jej zasobów na obszarach Natura 2000.