Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Nabór wniosków na granty

Nabór wniosków na granty

Realizacja inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności


Podaj dalej:
Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: 7 maja 2019r. – 28 maja 2019r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej; ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka; od poniedziałku do piątku; w godzinach 7:30 – 15:30.

Zakres tematyczny:
Realizacja inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności zgodny z zakresem ujętym w §2. ust.1. pkt 1. Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. oraz celem projektu grantowego (celem LSR): Realizacja inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności po przez organizację wydarzeń o charakterze edukacyjnym.

Maksymalny limit pomocy na operację:
Wnioskowana kwota pomocy na jedno zadanie grantowe nie może przekroczyć 15 000,00 PLN.

Tryb składania wniosków:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu wersji papierowej.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza:
  • złożenie wniosku osobiście przez wnioskodawcę,
  • złożenie wniosku przez pełnomocnika wnioskodawcy,
  • złożenie wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy.
Szczegóły na stronie:
http://sgr.org.pl/nabor-wnioskow-2-2019-g-realizacja-inicjatyw-na-rzecz-integracji-lokalnej-spolecznosci/

Opublikowano: 25.04.2019r.