Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Modernizacja oświetlenia w 26 miejscowościach

Modernizacja oświetlenia w 26 miejscowościach

Podpisano umowę na realizację prac


Podaj dalej:
18 października w Urzędzie Gminy Kobylnica podpisano umowę na roboty budowlane związane z modernizacją 1050 punktów świetlnych w 26 miejscowościach. Wartość prac szacuje się na około 5,8 mln zł.

Bolesławice, Bzowo, Dobrzęcino, Kczewo, Kobylnica, Komorczyn, Kończewo, Kruszyna, Kuleszewo, Kwakowo, Lubuń, Lulemino, Łosino, Płaszewo, Reblino, Runowo Sławieńskie, Sierakowo, Słonowice, Słonowiczki, Sycewice, Widzino, Wrząca, Zagórki, Zajączkowo, Zębowo oraz Żelki. W tych miejscowościach zmodernizowane zostaną punkty świetlne. Umowę na realizację zadania podpisano 18 października w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica.

Firma FB Serwis S.A. z Warszawy na modernizację ok. 1050 pkt świetlnych na terenie Gminy Kobylnica ma czas do 30 września 2019 roku. Łączna wartość zadania to 5 813 173 zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu partnerskiego pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacji zużycia energii oraz redukcji środowiskowych oddziaływań związanych z emisją.