Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

kontakt

dane teleadresowe, rachunek bankowy


Podaj dalej:
Urząd Gminy Kobylnica
ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17

e-mail: kobylnica@kobylnica.pl
NIP 839-17-19-997, REGON 000545484

konto:
Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010
Indywidualne konto do wpłaty za odpady komunalne - pobierz numer konta

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek 8:00 - 16:30 od wtorku do czwartku 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 15:00

Kasa Urzędu czynna jest w godzinach: poniedziałek 8:30 - 15:00 od wtorku do piątku 7:30 - 14:00

Dowody osobiste i meldunki:
poniedziałek 8:00 - 16:30 od wtorku do piątku 7:30 - 14:00