Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Procedury obowiązujące przy załatwianiu spraw w UG

Procedury obowiązujące przy załatwianiu spraw w UG

Komunikat Wójta Gminy Kobylnica


Podaj dalej:
Szanowni Państwo, w Urzędzie Gminy będzie można załatwić więcej spraw osobiście. Od 6 lipca otwieramy punkt kasowy. Należności będzie można wpłacać w wyznaczone dni i godziny zgodnie z poniższym komunikatem. Osobiście, ale po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty, można będzie załatwiać także sprawy urzędowe. Pozwoli to ograniczyć ewentualne zagrożenie związane z COVID-19 oraz zapewni Państwu komfort obsługi i oszczędność czasu. Uwzględniając jednak nadal istniejące zagrożenie epidemiczne apeluję, by na miejscu załatwiać jedynie te sprawy, które wymagają osobistej obecności, pozostałe sprawy proszę załatwiać z wykorzystaniem systemu ePUAP oraz skrzynki podawczej, która znajduje się przed wejściem do Urzędu. Wykaz numerów kontaktowych do poszczególnych referatów Urzędu Gminy znajdą Państwo w tym komunikacie.
Komunikat Wójta Gminy Kobylnica z dnia 29.06.2020 r.
w sprawie Procedury obowiązującej przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Kobylnica.
Na podstawie § 15 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066.) w związku z art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz wytycznych dla funkcjonowania urzędów i instytucji państwowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce[1] opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym z dniem 6 lipca 2020 r.:
Ustala się, że do odwołania w Urzędzie Gminy Kobylnica bezpośrednia obsługa interesantów w ramach zadań o charakterze publicznym będzie prowadzona od poniedziałku do środy w godzinach pracy Urzędu z zachowaniem następujących zasad:
1. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie od poniedziałku do środy w godzinach pracy Urzędu;
2. Jednorazowo w Urzędzie Gminy Kobylnica może przebywać 21 interesantów (z wyłączeniem sali narad);
3. Każdy interesant przebywający w Urzędzie zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej odległości od innej osoby – 2 metrów;
4. Po wejściu do Urzędu każdy interesant zobowiązany jest do:
a. dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym, udostępnionym przy drzwiach wejściowych,
b. zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki,
c. ograniczenia prowadzenia rozmów (w tym także używania telefonów komórkowych),
d. stosować się do zaleceń obowiązujących w obiekcie, w tym do poleceń wydawanych przez pracownika Biura Obsługi Interesantów, koordynującego ruch petentów interesantów Urzędu Gminy;
5. W pomieszczeniu, w którym załatwiane są sprawy urzędowe może jednocześnie przebywać 1 interesant;
6. Kasa urzędu obsługiwać będzie interesantów:
a. poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00;
b. wtorek - środa w godz. 7:30 - 14:00.
Uwaga
Zaleca się interesantom Urzędu Gminy aby w dni bezpośredniej obsługi t.j. od poniedziałku do środy w miarę możliwości sprawy z zakresu władzy publicznej były realizowane po ich uprzednim umówieniu na konkretny dzień i godzinę za pomocą:
a. elektronicznej skrzynki podawczej;
b. skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku;
c. kontaktu telefonicznego lub e-mail z merytorycznym urzędnikiem;
W czwartek i piątek przyjmowanie interesantów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach to jest po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty.
Powyższe przyczyni się do sprawnej obsługi osób oraz skrócenia czasu oczekiwania na przyjęcie przez pracownika
[1] https://www.gov.pl/web/rozwoj/urzedy-i-instytucje-panstwowe