Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Z Kartą do seniora. Pakiet zniżek i ulg

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia - to główny cel wprowadzenia Karty Seniora Gminy Kobylnica. Jej posiadacze mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanego pakietu ulg i rabatów. Wnioski o jej wydanie przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

W strukturze demograficznej naszego społeczeństwa jest coraz więcej osób w wieku 60 lat i więcej. Jak wynika z powszechnie dostępnych badań i opracowań, takich osób wciąż nam przybywa. Widząc ten trend oraz analizując sytuację materialną seniorów, wysokość otrzymywanych przez nich emerytur i rent, coraz więcej samorządów decyduje się wprowadzać specjalne udogodnienia, które mają zapobiec ich izolacji od reszty społeczeństwa. Na podobne działania zdecydowano się również w Gminie Kobylnica.

– Chcemy zadbać o to, by seniorzy w Gminie Kobylnica wciąż czuli się gospodarzami, obywatelami, osobami, które mogą być ciągle sprawne – podkreśla Leszek Kuliński. - Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom seniorów, zaoferować pomoc i wsparcie. Dlatego kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy prace nad wprowadzeniem w życie specjalnego programu „Karta Seniora Gminy Kobylnica – przekonuje Wójt.

Karta wielu możliwości

Czym właściwie jest „Karta Seniora Gminy Kobylnica”? Z pozoru zwykłym dokumentem, który na pierwszy rzut oka przypomina podobne identyfikatory do tych, z których korzystają obecnie rodziny wielodzietne. Daje jednak sporo możliwości. Osoby, które koordynowały i nadal koordynują prace związane z jej wprowadzeniem cały czas poszukują partnerów, którzy chcieliby włączyć się w całe przedsięwzięcie. Do kilkudziesięciu firm, organizacji, instytucji i przedsiębiorców trafiły już pisma, w których mogli dowiedzieć się, dlaczego warto wesprzeć cały pomysł. Część z nich pozytywnie odpowiedziała na apel, negocjacje z pozostałymi trwają.

Do kogo skierowana?
Program „Karta Seniora Gminy Kobylnica” skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i posiadają miejsce stałego zamieszkania na terenie Gminy Kobylnica. Cały proces ubiegania się o wydanie dokumentu powinniśmy rozpocząć od pobrania stosownego wniosku. Druki dostępne są zarówno w siedzibie Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, ale także na stronie internetowej www.kobylnica.pl.

- W celu otrzymania Karty Seniora osoba uprawniona składa wypełniony i podpisany wniosek w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, który mieści się przy ulicy Wodnej 20/3. Dokumenty może dostarczać również do sekretariatu Urzędu Gminy Kobylnica, który znajduje się przy ulicy Głównej 20 – informuje Anna Łabik, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

Wniosek o wydanie Karty Seniora rozpatrywany będzie w terminie 30 dni od dnia złożenia. W tym czasie dokumenty są weryfikowane a ostateczną decyzję dotyczącą wydania Karty podejmuje Wójt Gminy Kobylnica lub upoważniona przez niego osoba. Ostatnim elementem procedury jest odbiór Karty Seniora, którego dokonujemy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

- W przypadku, gdy po odbiór Karty Seniora zgłosi się członek rodziny osoby uprawnionej konieczne jest przestawienia pisemnego upoważnienia seniora – podkreśla Anna Łabik. Co ważne, dokument wydawany jest bezterminowo.