Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Krajowy program "Czyste Powietrze" - nabór wniosków

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Z Kartą do seniora. Pakiet zniżek i ulg

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia - to główny cel wprowadzenia Karty Seniora Gminy Kobylnica. Jej posiadacze mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanego pakietu ulg i rabatów. Wnioski o jej wydanie przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

W strukturze demograficznej naszego społeczeństwa jest coraz więcej osób w wieku 60 lat i więcej. Jak wynika z powszechnie dostępnych badań i opracowań, takich osób wciąż nam przybywa. Widząc ten trend oraz analizując sytuację materialną seniorów, wysokość otrzymywanych przez nich emerytur i rent, coraz więcej samorządów decyduje się wprowadzać specjalne udogodnienia, które mają zapobiec ich izolacji od reszty społeczeństwa. Na podobne działania zdecydowano się również w Gminie Kobylnica.

– Chcemy zadbać o to, by seniorzy w Gminie Kobylnica wciąż czuli się gospodarzami, obywatelami, osobami, które mogą być ciągle sprawne – podkreśla Leszek Kuliński. - Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom seniorów, zaoferować pomoc i wsparcie. Dlatego kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy prace nad wprowadzeniem w życie specjalnego programu „Karta Seniora Gminy Kobylnica – przekonuje Wójt.

Karta wielu możliwości

Czym właściwie jest „Karta Seniora Gminy Kobylnica”? Z pozoru zwykłym dokumentem, który na pierwszy rzut oka przypomina podobne identyfikatory do tych, z których korzystają obecnie rodziny wielodzietne. Daje jednak sporo możliwości. Osoby, które koordynowały i nadal koordynują prace związane z jej wprowadzeniem cały czas poszukują partnerów, którzy chcieliby włączyć się w całe przedsięwzięcie. Do kilkudziesięciu firm, organizacji, instytucji i przedsiębiorców trafiły już pisma, w których mogli dowiedzieć się, dlaczego warto wesprzeć cały pomysł. Część z nich pozytywnie odpowiedziała na apel, negocjacje z pozostałymi trwają.

Do kogo skierowana?
Program „Karta Seniora Gminy Kobylnica” skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i posiadają miejsce stałego zamieszkania na terenie Gminy Kobylnica. Cały proces ubiegania się o wydanie dokumentu powinniśmy rozpocząć od pobrania stosownego wniosku. Druki dostępne są zarówno w siedzibie Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, ale także na stronie internetowej www.kobylnica.pl.

- W celu otrzymania Karty Seniora osoba uprawniona składa wypełniony i podpisany wniosek w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, który mieści się przy ulicy Wodnej 20/3. Dokumenty może dostarczać również do sekretariatu Urzędu Gminy Kobylnica, który znajduje się przy ulicy Głównej 20 – informuje Anna Łabik, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

Wniosek o wydanie Karty Seniora rozpatrywany będzie w terminie 30 dni od dnia złożenia. W tym czasie dokumenty są weryfikowane a ostateczną decyzję dotyczącą wydania Karty podejmuje Wójt Gminy Kobylnica lub upoważniona przez niego osoba. Ostatnim elementem procedury jest odbiór Karty Seniora, którego dokonujemy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

- W przypadku, gdy po odbiór Karty Seniora zgłosi się członek rodziny osoby uprawnionej konieczne jest przestawienia pisemnego upoważnienia seniora – podkreśla Anna Łabik. Co ważne, dokument wydawany jest bezterminowo.