Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

„Jedno dziecko, jedno drzewo”

„Jedno dziecko, jedno drzewo”

Wyjątkowa akcja sadzenia drzew przez mieszkańców Kobylnicy


Podaj dalej:
Gmina Kobylnica przystąpiła do pilotażowego programu „Jedno dziecko, jedno drzewo”, będącego wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych. Celem programu jest upamiętnianie narodzin dzieci nasadzeniem drzew rodzimych gatunków.

Mając na uwadze długowieczność tej idei, lokalizacja nasadzeń powinna być w takich miejscach, aby posadzone drzewa mogły przetrwać tam wiele lat i towarzyszyć dorastającym młodym ludziom.

Gmina przystępując do udziału w pierwszej edycji tego przedsięwzięcia zaproponowała posadzenie drzewek na terenie sołectwa, w którym odnotowano największą liczbę urodzeń w roku 2018. W związku z tym wspólne sadzenie drzewek z rodzicami odbędzie się na terenie sołectwa Kobylnica w dniu 10 września br. o godz. 16.00 przy ul. Kalinowej w Kobylnicy.

Zainicjowana akacja ma na celu pokazanie, jak ważne są drzewa dla przyszłych pokoleń. Dziś sadzonki będą stanowiły jedynie symbol, pamiątkę, ale za kilkanaście lat będą tworzyć piękny drzewostan, który odegra ważną i pozytywną rolę w miejscowości, w której dokonano nasadzeń. Kontynuacja programu w kolejnych latach umożliwi posadzenie drzewek na terenie pozostałych sołectw.