Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Informacja o nowym okresie zasiłkowym. Sprawdź zasady

Informacja o nowym okresie zasiłkowym. Sprawdź zasady
Podaj dalej:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:
- świadczeń wychowawczych 500+,
- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia dobry start 300+, na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 w formie elektronicznej można składać od 01 lipca 2019 roku.
Natomiast w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 roku w dniach od poniedziałku do czwartku w następujących godzinach: tj. poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3.

Druki do pobrania dostępne będą w II-giej połowie lipca.

Informacje o świadczeniach można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 059/842-96-16 wew. 21, 22, 26, a także osobiście w pok. nr 9 w godzinach pracy tutejszego Ośrodka.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy będzie można również pobrać ze strony internetowej www.opskobylnica.pl od dnia 01 lipca 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że aby otrzymać świadczenie wychowawcze 500+ z wyrównaniem od miesiąca lipca 2019 roku należy złożyć wniosek do 30 września 2019 roku.