Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Krajowy program "Czyste Powietrze" - nabór wniosków

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Informacja dla Mieszkańców miejscowości Płaszewo

Podaj dalej:
Informujemy o zaplanowanej pracy na linii 15 kV nr 121 od 07.30 do godz. 16.00 w dniach 27 – 30 listopada 2018:
- 27 listopada 2018r. godz. 07.30 – 16.00 w miejscowości Płaszewo odbiorcy nie będą mieli prądu, agregat zasili hydrofornię,
- 28, 29, 30 listopada 2018r. godz. 07.30 – 16.00 zasilimy odbiorców w miejscowości Płaszewo na stacji naszej agregatem.