Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Informacja dla Mieszkańców

Widzina, Bolesławic, Reblina, Reblinka oraz Kobylnicy odcinek ul. Wierzbowej w kierunku Widzina


Podaj dalej:
Informujemy Mieszkańców Widzina, Bolesławic, Reblina, Reblinka oraz Kobylnicy (na odcinku ulicy Wierzbowej w kierunku Widzina), że w dniu 14 maja (wtorek) w godz. 8.00-10.00 w związku z awarią sieci wodociągowej wystąpią braki w dostawie wody, spadki jej ciśnienia oraz zmętnienie wody związkami żelaza i manganu.