Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Zostań mieszkańcem „Gminy przyszłości” Weź udział w głosowaniu

Gmina Kobylnica zgłosiła swój udział w Konkursie „GMINA PRZYSZŁOŚCI” w dwóch kategoriach • Ekologia – „Rozwój energetyki odnawialnej na terenie Gminy Kobylnica poprzez wykorzystanie energii wiatru oraz energii słonecznej” budowa elektrowni wiatrowych oraz instalacja kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kobylnica , • Społeczeństwo – „Budowa Centrum Administracyjno – Kulturalnego w Kobylnicy”.


Podaj dalej:

Jeśli uważasz, że Gmina Kobylnica realizuje działania oparte na wykorzystaniu energii odnawialnej (np. elektrownie wiatrowe) oraz nowoczesnych proekologicznych rozwiązań (np. kolektory słoneczne), a także inwestuje na rzecz poprawy klimatu wśród mieszkańców gminy (m.in. budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego, Boisko ORLIK 2012)

ZAGŁOSUJ


1. Wejdź na stronę www.kibicujklimatowi.pl
2. Kliknij po prawej stronie „kibicuj swojej gminie”
3. Wpisz nazwę Gminy - KOBYLNICA
4. podaj swojego e-maila
5. oddaj głos
6. uściślij wybór Gminy z listy rozwijanej: Kobylnica, gmina Kobylnica, powiat słupski
7. oddaj głos
8. sprawdź pocztę e-mail i kliknij link zawarty w wiadomości: oddaj głos

DZIĘKUJEMY!