Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Nowe przystanie już czekają na kajakarzy

Pierwszy test mają za sobą


Podaj dalej:
Zaledwie kilka minut po uroczystym otwarciu nowej przystani kajakowej w Lubuniu obiekt był już testowany przez miłośników spędzania czasu na wodzie. Z tego miejsca kilkadziesiąt osób popłynęło kajakami w kierunku Łosina, gdzie dokonano uroczystego otwarcia drugiej przystani.

Nie tylko uroczyste odsłonięcie pamiątkowych tablic, ale i praktyczna weryfikacja nowo powstałych obiektów. Kilkudziesięciu kajakarzy uczestniczyło w wyjątkowym spływie, który zorganizowany został 1 września w związku z otwarciem dwóch nowych przystani kajakowych w Gminie Kobylnica. Odcinek Słupi, który pokonali kajakarze, połączył Lubuń i Łosino, a więc miejsca gdzie owe przystanie zostały wybudowane.

- To bardzo nowoczesne obiekty, które powinny sprawić, że kajakarze z jeszcze większą przyjemnością będą odwiedzać naszą gminę. Głęboko wierzę, że dzięki tej inwestycji, piękno i walory Gminy Kobylnica, a w szczególności miejsc, w których powstały nowe przystanie kajakowe, dostrzegą kolejni turyści i swoimi spostrzeżeniami będą dzielić się z kolejnymi osobami, zachęcając do odwiedzania właśnie tych miejsc i tych terenów – podkreślał w czasie uroczystości Wójt Kuliński.

Budowa nowych przystani kajakowych w Gminie Kobylnica kosztowała ok. 740 tysięcy złotych. Środki pozwoliły na sfinansowanie prac związanych m.in.: z budową przystani wraz z pomostami, slipów do wodowania małych jednostek pływających, zatok postojowych z parkingami, małej architektury, oświetlenia solarnego, tablic informacyjnych i oznakowania wodnego oraz drogowego.

- Te obiekty mogą śmiało konkurować w rywalizacji o tytuł najnowocześniejszych w regionie. Dobrze przygotowane, odpowiednio wykonane, spełniające wymagania kajakarzy. W mojej ocenie takie zaplecze infrastrukturalne w połączeniu z malowniczymi krajobrazami i gościnnością tutejszych mieszkańców mogą sprawić, że wiele osób będzie podróżować tym szlakiem – mówili kajakarze, którzy uczestniczyli w spływie.

Cała inwestycja była realizowana w ramach projektu partnerskiego pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską”, którego podmiotem wiodącym jest Gmina Kobylnica, a wśród partnerów znalazły się: Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Słupsk, Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka. Całkowite koszty kwalifikowane projektu to 3 009 839,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 2 558 363,46 zł.

- Chciałbym skierować szczególne słowa podziękowania w kierunku osób, które przyczyniły się do tego, że ten niezwykle zaawansowany projekt, trudny i wymagający zaangażowania wielu osób i instytucji, spotkał się ze zrozumieniem władz województwa pomorskiego, a w konsekwencji otrzymał wsparcie z Unii Europejskiej – zaznaczał Leszek Kuliński.

W 9 miesięcy po podpisaniu umowy o dofinansowanie (11.12.2017) zrealizowano już 3 z 9 przystani kajakowych: 2 na terenie Gminy Kobylnica w miejscowości Lubuń i Łosino oraz 1 na terenie Miasta Ustka.