Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Widzinie

Prace w Widzinie zakończone


Podaj dalej:
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Widzinie wraz z przebudową pomieszczeń i zmianą sposobu użytkowania poddasza, realizowana w ramach projektu partnerskiego pn.: ”Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”.

Zadanie dofi
nansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w wysokości 68 % środków kwalifikowanych.

W Widzinie, za ponad 841 tysięcy złotych, wykonano docieplenie ścian, dachu oraz ścian zewnętrznych budynku. Wymieniono okna i drzwi zewnętrzne. Zakres robót obejmował również modernizację instalacji c.o. i c.w.u. oraz wymianę źródła ciepła na pompę ciepła. W budynku świetlicy wymieniono również oświetlenie na energooszczędne. Przebudowano oraz wyremontowano pomieszczenia świetlicy oraz zmieniono sposób użytkowania poddasza.

Prace związane z realizacją całego projektu na obszarze Gminy Kobylnica potrwają do października 2019 r. Modernizacja 11 obiektów będzie kosztować ok. 5,4 mln złotych.

Przedsięwzięcie ujęte w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska realizowane jest przez Miasto Słupsk w partnerstwie z sąsiednimi samorządami, tj. Gminą Kobylnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gmina Miasto Ustka, Gminą Damnica, Gminą Słupsk oraz Powiatem Słupskim.

Wydatki na przebudowę 49 obiektów to ponad 40 milionów złotych. Gminom biorącym udział w projekcie udało się zdobyć dofinansowanie w wysokości 25,5 miliona złotych.