Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Budowa instalacji OZE

Budowa instalacji OZE

na potrzeby obiektów użyteczności publicznej


Podaj dalej:
Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

Realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn.: ”OZE w gminach powiatu słupskiego”

Lider: Gmina Dębnica Kaszubska
Partnerzy: Gmina Kobylnica, Gminą Słupsk, Gminą Ustka, Gmina Potęgowo, Stowarzyszenie Królestwo Natury.

Zadanie dofinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w wysokości 85 % środków kwalifikowanych.

Termin realizacji na terenie Gminy Kobylnica
: 2017 - 2019 r.

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planowana jest budowa 17 instalacji do produkcji energii elektrycznej na 13 obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica.

W 2017 roku zostało wykonanych 5 instalacji opartych na systemach fotowoltaicznych na budynkach:
 • świetlicy wiejskiej w Luleminie,
 • Szkoły Podstawowej w Kończewie,
 • Szkoły Podstawowej w Kwakowie,
 • Szkoły Podstawowej w Słonowicach,
 • Szkoły Podstawowej w Sycewicach.
W latach 2018 – 2019 instalacje OZE wykonane będą na budynkach:
 • świetlicy wiejskiej w Sierakowie,
 • świetlicy wiejskiej w Sycewicach,
 • świetlicy wiejskiej w Kruszynie,
 • świetlicy wiejskiej w Widzinie,
 • OSP, Straży Gminnej i GCKiP w Kobylnicy,
 • Urzędu Gminy w Kobylnicy,
 • Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Kobylnicy,
 • świetlicy wiejskiej w Kczewie.

Źródła finansowania:

 • budżet Gminy Kobylnica
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne.