Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Samorząd doceniony za pomoc w ochronie pszczół

Gmina Kobylnica otrzymała tytuł Gminy Przyjaznej Pszczołom. W ten sposób organizatorzy społecznej kampanii docenili realizowane przez samorząd działania związane z ochroną owadów pszczołowatych.

Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom to inicjatywa powstała w ramach programu ,,Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Jej głównym celem jest podjęcie działań na rzecz ochrony owadów zapylających. Przystępujące do niego samorządy zadeklarowały gotowość podjęcia działań, które miały pokazać społeczeństwu, jak ważną rolę w przyrodzie odgrywają pszczoły. Po kilkunastu miesiącach od rozpoczęcia programu, organizatorzy przyjrzeli się działaniom realizowanym przez poszczególne samorządy. Spośród tych, które zgłosiły się do akcji, wybrano najlepsze, które otrzymały tytuł „Gminy Przyjaznej Pszczołom”. W tym gronie znalazła się również Gmina Kobylnica.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy samorząd we współpracy z organizatorami akcji kolportował ulotki oraz plakaty przybliżające mieszkańcom znaczenie pszczół i owadów zapalających dla człowieka i przyrody oraz sposoby w jaki można im pomóc. Gmina stworzyła również miejsca przyjazne pszczołom poprzez wysiewanie pyłko- i nektarodajnych kwiatów, sadzenie odpowiednich roślin oraz drzew. W gminie co roku organizowany jest konkurs ,,Piękna wieś", którego celem jest poprawa estetyki zagród i budynków wiejskich poprzez prace porządkowe, higieniczno-sanitarne i upiększające, wpływające korzystnie na ogólny wizerunek Gminy Kobylnica. W regulaminie konkursu w roku 2018 został zawarty został zapis o dodatkowych punktach za posiadanie w swoim ogrodzie roślin miododajnych, przyjaznych pszczołom. W przyszłym roku szkolnym organizowane będą pogadanki przybliżające uczniom ten problem oraz uwrażliwiające ich na los zagrożonych wyginięciem owadów.

Masowe wymieranie pszczół stanowi problem dla całego ekosystemu. W Polsce występuje ponad 470 gatunków pszczół, z czego 222 gatunki zagrożone są wyginięciem. Najważniejszą rolą pszczołowatych w przyrodzie jest zapylenie roślin. Szacuje się, że dzięki ich pracy powstaje ¾ światowej produkcji żywności. Wobec tego warto pomagać pszczołom.