Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Leśnymi ścieżkami w drodzę po wiedzę o Niepodległej

Edukacyjna gra terenowa w Ścięgnicy


Podaj dalej:
Nie wykłady i prelekcje, ale rozwiązywane w czasie przemierzania leśnych ścieżek zagadki i różnego rodzaju łamigłówki miały pomóc dzieciom w zgłębianiu wiedzy na temat historii Polski. Na wyjątkową lekcję o tym, co ważnego wydarzyło się w czasie ostatnich stu lat zaprosiło młodych mieszkańców Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.

„Dla Niepodległej” – pod takim hasłem w Ścięgnicy rozgrywano grę plenerową z udziałem ponad stu uczestników. Jej głównym celem było odkrywanie przed młodymi ludźmi dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski. Impreza miała połączyć elementy nauki i zabawy, w ciekawy sposób zachęcać do zdobywania wiedzy i informacji na temat losów naszego kraju na przestrzeni ostatnich stu lat.

Gra polegała na rozwiązywaniu zróżnicowanych zagadek i zadań w specjalnie przygotowanych punktach rozlokowanych na terenach leśnych w pobliżu Ścięgnicy. O tym, która z grup zwycięży, decydowała liczba punktów uzyskanych za poprawne rozwiązywanie zadań w kolejnych miejscach. A w tych sprawdzano m.in. znajomość postaci, które odegrały znaczenie w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Ważna była również wiedza na temat najważniejszych wydarzeń z minionego stulecia czy poprawne wyjaśnienie haseł patriotycznych.

Gra terenowa to najlepszy dowód, że historia nie jest nudna i przydatna w życiu. Uczy samodzielnego myślenia, kreatywności, podejmowania działań i rozwija lokalny patriotyzm.

Zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury i Promocji gra terenowa jest kolejnym przykładem działań, które swoim charakterem i tematyką nawiązują do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.