Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Nowe ogrodzenie za nagrodę w dożynkowym konkursie

Ciekawa inicjatywa mieszkanek Widzina


Podaj dalej:
Estetyka ścisłego centrum Widzina poprawia się nie tylko za sprawą działań realizowanych przez samorząd, ale także dzięki inicjatywom mieszkańców.

Październik 2010. Panie z Widzina decydują się na to, by pieniądze uzyskane jako nagroda za zwycięstwo w ostatniej edycji konkursu na wieniec dożynkowy przeznaczyć na małe zmiany w krajobrazie swojej miejscowości. Efekty ich decyzji widać do dziś mijając jedyne rondo, które znajduje się w Widzinie. Posadzone w tym miejscu kompozycje kwiatów cieszą oko mieszkańców.

Czerwiec 2018. Wśród pań, które w ubiegłym roku przygotowały najpiękniejszy wieniec dożynkowy, rodzi się idea kontynuacji działań związanych z upiększaniem miejscowości. Tym razem decydują się na odnowienie ogrodzenia otaczającego kapliczkę.

- Zakupiłyśmy materiał, który miał posłużyć do wykonania ogrodzenia. Spotkałyśmy się z ogromną życzliwością pana Tadeusza Szajnera, który postanowił poświęcić swój czas, by wykonać całą konstrukcję – przyznaje Elżbieta Czarnuch, mieszkanka Widzina, a zarazem instruktor miejscowej świetlicy.

Miejscowe gospodynie już teraz, po cichu, pracują nad koncepcją na kolejny wieniec dożynkowy, który pozwoliłby im wygrać i zdobyć środki na następne działania.