Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Remiza i świetlica już po termomodernizacji

Prace w Sierakowie zakończone


Podaj dalej:
Dobiegły końca prace w świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sierakowie. To pierwszy z obiektów, który został wyremontowany w ramach szerokiego procesu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica.

Przedmiot robót jest finansowany z budżetu Gminy Kobylnica oraz dofinansowany (68% kosztów kwalifikowanych) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W Sierakowie, za około 842 tysiące złotych, wykonano ocieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych budynku. Wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, zamontowano pompy ciepła, przebudowano instalację centralnego ogrzewania. W całym budynku pojawiło się też energooszczędne oświetlenie. Pojawił się system instalacji alarmowej, monitoring, na nowo zagospodarowano też teren wokół budynku poprzez wykonanie dojścia do budynku, remont chodników i drogi pożarowej.

Prace związane z realizacją całego projektu na obszarze Gminy Kobylnica potrwają do października 2019 r. Modernizacja 11 obiektów będzie kosztować ok. 5,4 mln złotych.
Przedsięwzięcie ujęte w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska realizowane jest przez Miasto Słupsk w partnerstwie z sąsiednimi samorządami tj. Gminą Kobylnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gmina Miasto Ustka, Gminą Damnica, Gminą Słupsk oraz Powiatem Słupskim.

Ponieważ w projekt zaangażowane są prawie wszystkie samorządy wchodzące w MOF Słupska skala planowanej interwencji, jej stopień oddziaływania czyni projekt kompleksowym w zakresie terytorialnym i rzeczowym, gdyż pozwoli zamknąć proces termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w MOF Słupska.

Wydatki na przebudowę 49 obiektów to ponad 40 milionów złotych. Gminom biorącym udział w projekcie udało się zdobyć dofinansowanie w wysokości 25,5 miliona złotych.