Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Zasiłki i świadczenia. Zobacz, kiedy złożyć odpowiedni wniosek

Zasiłki i świadczenia. Zobacz, kiedy złożyć odpowiedni wniosek

Sprawdź szczegóły


Podaj dalej:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:
- świadczeń wychowawczych 500+,
- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia dobry start 300+,

na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2018 roku. W formie elektronicznej można składać wnioski od 01 lipca 2018 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października (nastąpi ciągłość wypłaty świadczenia).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada (nastąpi ciągłość wypłaty świadczenia).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie Dobry Start 300 dla ucznia złoży prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek w miesiącu lipcu i sierpniu, ustalenie prawa i wypłata świadczenia następuje do 30 września.

Informacje o świadczeniach można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 059/842-96-16 wew. 21, 22, 26 a także osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy w pok. nr 9. Wnioski można będzie pobrać ze strony internetowej Ośrodka oraz osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Wodna 20/3 pok. nr 9.