Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Tegoroczna susza. Już można składać wnioski o pomoc

Tegoroczna susza. Już można składać wnioski o pomoc

Dotyczące strat w uprawach rolnych w związku z suszą


Podaj dalej:

Do pobrania:

Wójt Gminy Kobylnica informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza istnieje możliwości składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych .

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kobylnicy w godzinach pracy Urzędu w terminie do 10 lipca 2018r. Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy (pok. Nr 3 ) oraz do pobrania w załączeniu.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń, komisja do szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej przeprowadzi lustrację upraw w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

Szacowanie szkód przebiegać będzie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 187 ze zm. ) oraz w oparciu o „ Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie ziemi lub lawinę” z dnia 29.05.2018r. Szacowania wartości start w gospodarstwie liczona będzie w stosunku do całej produkcji danego gospodarstwa, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej.

Zagrożenie suszą na poziomie gminy Kobylnica http://susza.iung.pulawy.pl/tabele/2212062/