Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Dyżury oddziałów przedszkolnych w okresie wakacji 2018

Dyżury oddziałów przedszkolnych w okresie wakacji 2018

Sprawdź szczegóły


Podaj dalej:

Do pobrania:

W okresie wakacji 2018 roku będą dyżurować dwa oddziały przedszkolne w szkołach na terenie Gminy Kobylnica: w Szkole Podstawowej w Sycewicach w okresie od 2 do 31 lipca i w Szkole Podstawowej w Kończewie w okresie od 2 do 31 sierpnia. Dyżury będą dla dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach w gminie, których oboje rodziców/opiekunów będą pracować i przedstawią zaświadczenie z miejsca pracy, że nie korzystają w tym okresie z urlopu. Wnioski o umieszczenie dziecka w oddziale dyżurnym będą do pobrania w macierzystej szkole, gdzie będą również składane. Szczegóły znajdują się w załączonych dokumentach.