Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Adrian Grodzki otrzymał medal od prezydenta

Bohaterska postawa została nagrodzona


Podaj dalej:
Prezydent Andrzej Duda wręczył 9-letniemu Adrianowi Grodzkiemu Medal za Ofiarność i Odwagę. Chłopiec w marcu uratował życie swojemu koledze, pod którym załamał się lód. Wykazał się przy tym niezwykle mądrym i profesjonalnym sposobem postępowania.

11 czerwca w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyło się spotkanie "Bezpieczne wakacje z parą prezydencką". Jednym z punktów uroczystości było wręczenie Adrianowi Grodzkiemu Medalu za Ofiarność i Odwagę. Uczeń Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Sycewicach został w ten sposób wyróżniony za bohaterski czyn z marca bieżącego roku.

Chłopiec uratował życie rówieśnikowi, pod którym załamał się lód. Adrian złamał dużą gałąź, położył się na kruchym lodzie i chwytając się jedną ręką krzaków, podał drugi koniec gałęzi koledze, dzięki czemu zdołał wyciągnąć go z wody.

– Bohaterskość Adriana polega nie tylko na tym, że uratował życie swojemu koledze, ale że zrobił to w sposób niezwykle mądry, roztropny i dla siebie bezpieczny – mówił w trakcie wystąpienia Prezydent. Andrzej Duda zwrócił też uwagę na to, że chłopiec „uratował koledze życie, a sam, w zasadzie, nie był w zagrożeniu”. – To jest niezwykle ważne, by w sytuacjach trudnych zachować zimną krew do końca, myśleć spokojnie, starać się uspokoić, postępować logicznie, roztropnie – podkreślał prezydent.

Prezydent Duda pytał Adriana, skąd wiedział, jak się zachować, jak ratować kolegę, czy dowiedział się tego od dorosłych, np. od strażaków. Chłopiec przyznał, że w jego szkole co roku uczniowie spotykają się ze strażakami, którzy podpowiadają im, jak postępować w podobnych sytuacjach.

Podczas zorganizowanego w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego wydarzenia dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli zapoznały się z zasadami bezpiecznego zachowania i reagowania w sytuacjach zagrożenia. Przedstawiciele służb ratowniczych zaprezentowali dzieciom sposoby udzielania pierwszej pomocy, postępowania ze zwierzętami oraz reagowania przeciwpożarowego.

"Bezpieczne wakacje z parą prezydencką" to coroczna inicjatywa Biura Bezpieczeństwa Narodowego skierowana do dzieci w wieku od 6 do 10 lat. W tegorocznej edycji wzięło udział około 420 dzieci.

Fot. KPRP