Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Komunikat o niskim ciśnieniu wody

Podaj dalej:
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kobylnica

W ostatnim czasie w części miejscowości Gminy – szczególnie w Kobylnicy, Bolesławicach, Reblinie, Reblinku – występują zakłócenia związane z dostawą wody pod odpowiednim ciśnieniem.

Sytuacja taka pojawia się w okresach wysokich temperatur zewnętrznych przy jednoczesnym braku opadów. Wtedy podczas podlewania ogródków, czy napełniania basenów następuje nawet trzykrotny wzrost zużycia wody. Docelowym rozwiązaniem tego problemu jest wybudowanie nowej sieci wodociągowej – obecnie trwają prace projektowe, a budowa zakończy się w I półroczu przyszłego roku. Jednocześnie „Wodociągi – Słupsk” wprowadzają już działania doraźne, które mają zminimalizować problem.

Jednocześnie apelujemy o podlewanie ogródków w porze późnowieczornej a nawet nocnej.

Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy !