Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Osiemnasta edycja „Pięknej Wsi” [AKTUALIZACJA]

Osiemnasta edycja „Pięknej Wsi” [AKTUALIZACJA]

Zgłoś się do konkursu


Podaj dalej:

Do pobrania:

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zaprasza mieszkańców Gminy Kobylnica do wzięcia udziału w XVIII edycji konkursu pn. „Piękna Wieś”.

Warunki udziału w konkursie pn. „Piękna Wieś” określone zostały w Regulaminie Konkursu przyjętym Zarządzeniem nr 09/2018 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Promocji z dnia 24 maja 2018 roku, który wraz ze wzorem Deklaracji udziału stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Deklaracje udziału w XVII edycji konkursu pn. „Piękna Wieś” można otrzymać u Sołtysa, w sekretariacie Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy lub pobrać ze strony internetowej www.kobylnica.pl.

Wypełnioną i podpisaną Deklarację można złożyć u Sołtysa bądź w sekretariacie Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przy ul. Wodnej 20/4 (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30). Bez względu na sposób dostarczenia Deklaracji, powinny one wpłynąć do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2018 roku. Za termin złożenia Deklaracji uznaje się datę jej wpływu do Gminnegltury i Promocji w Kobylnicy.

AKTUALIZACJA / 21.06.2018

Termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony do końca czerwca.