Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Informacja dla mieszkańców miejscowości Wrząca

Informacja dla mieszkańców miejscowości Wrząca

o planowanych utrudnieniach w ruchu


Podaj dalej:
Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Ce-STA Stanisław Cioczek z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ul. Portowej 21, Wykonawca zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wrząca, gmina Kobylnica”, po zakończeniu robót w pasach drogowych, przystąpi do prac odtworzeniowych chodników w okresie od dnia 11.06.2018 roku do dnia 30.06.2018 roku.

Roboty budowlane wykonywane są na zlecenie Zamawiającego, którym jest Spółka „Wodociągi Słupsk”.

Osobą do kontaktu z ramienia Spółki „Wodociągi Słupsk” jest Andrzej Mielczarek – inspektor nadzoru tel. kont. 609 095 070.
Osobą do kontaktu z ramienia Gminy Kobylnica jest Teresa Osiewicz – inspektor ds. inwestycji infrastrukturalnych i obiektowych tel. kont. 530 264 799.
Osobą do kontaktu z ramienia Wykonawcy (Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Ce-STA Stanisław Cioczek) jest Stanisław Cioczek – kierownik budowy - tel. kont. 602 513 495.

Za spowodowane utrudnienia z góry przepraszamy !!!