Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Udział SGPEO w Międzynarodowym Kongresie Energii Odnawialnej GREEN POWER 2009 - Poznań, 20 maj 2009 r.

W dniach 19-20 maja br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej „GREEN POWER 2009”.


Podaj dalej:

Do pobrania:

W drugim dniu kongresu pt.”Nowoczesne technologie i finansowanie inwestycji OZE w dobie spowolnienia gospodarczego” udział wzięli Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej SGPEO. Organizatorem Kongresu była Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej. Patronat honorowy objęli: Wicepremier i Minister Gospodarki - Waldemar Pawlak, Minister Środowiska - Maciej Nowicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki oraz Europejska Rada Energii Odnawialnej. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w konferencji tematycznej pt.”Finansowanie energetyki odnawialnej w dobie spowolnienia gospodarczego” w panelu dyskusyjnym nt. podatków lokalnych w inwestycjach w odnawialne źródła energii. Panel prowadził Adam Stadnik - Wiceprezes PIGEO. Uczestnikami dyskusji byli: Cezary Grabowski - Radca prawny, reprezentujący inwestorów oraz Leszek Kuliński - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, reprezentujący jednostki samorządu terytorialnego.