Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Niemal 3 miliony zł na politykę senioralną

Niemal 3 miliony zł na politykę senioralną

Srebrna Sieć szansą dla potrzebujących


Podaj dalej:
12 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się oficjalne podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. „Srebrna sieć” – partnerskiego przedsięwzięcia dziewięciu pomiotów z powiatu słupskiego i bytowskiego oraz dwóch partnerów społecznych. Umożliwi 250 seniorom oraz ich opiekunom dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

- Wychodzimy naprzeciw potrzebom osób starszych. Projekt jest kompleksowy i zapewnia wsparcie zarówno w zakresie podstawowych potrzeb, czyli np. teleopieki, ale też wprowadza bardzo ciekawe rozwiązania systemowe – mówi Leszek Kuliński, Wójt Gminy Kobylnica.

Dzięki dofinansowaniu 250 osób w wieku 60+ (niesamodzielne, przewlekle chore, niepełnosprawne, samotne itp.) skorzysta z bezpłatnej teleopieki, telemedycyny, rehabilitacji domowej i sąsiedzkich usług opiekuńczych.

W siedmiu gminach powstanie zintegrowany lokalny system usług opiekuńczych wykorzystujący nowoczesne, zdalne technologie oraz instrumenty animacji środowiskowej i promocji wolontariatu senioralnego. Funkcjonować będą Samopomocowe Grupy Sąsiedzkie, Kluby Animacji, Punkty Usług Wzajemnych. W powiecie powstanie natomiast wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Projekt „Srebrna Sieć” będzie realizowany do końca 2020 roku. Liderem projektu jest Gmina Kobylnica. Partnerzy: Gminy: Damnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, Tuchomie, Powiat Słupski oraz Fundacja Niesiemy Pomoc i Spectrum Research Agnieszka Małecka - Jagła. Wartość projektu ogółem to 2 909 872 zł, w tym wartość dofinansowania 2 764 378 zł.

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska / Pomorskie.eu