Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

KoBO po raz czwarty. Zgłoś swój projekt

Budżet Obywatelski stanowi wydzieloną część budżetu Gminy Kobylnica, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Zatem zgłoś swoje zadanie do Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego i zmieniaj naszą gminę.

Kobylnicki Budżet Obywatelski to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych. Istotą budżetu obywatelskiego jest umożliwienie mieszkańcom Gminy podjęcia decyzji odnośnie celów, na jakie zostanie przekazana część środków z budżetu gminnego. Dzięki temu każda osoba stale zamieszkująca na terenie Gminy Kobylnica, która ukończyła 16 rok życia może samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na jakie zadania pieniądze z budżetu obywatelskiego zostaną przeznaczone.

W budżecie na 2019 rok mamy do rozdysponowania 450 000 zł w podziale:
- 400 000 zł na zadania infrastrukturalne (po 80 000 zł na zadania w każdej z 5 grup)
- 50 000 zł na zadania społeczne (po 10 000 zł na zadania w każdej z 5 grup)

Wartość jednego zadania infrastrukturalnego nie może przekroczyć 80 000 zł brutto,
wartość jednego zadania społecznego nie może przekroczyć 5 000 zł brutto.

Jak zgłosić zadanie?
Poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.kobylnica.wybiera.pl lub dostarczenie formularza w wersji papierowej do sekretariatu Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20 w Kobylnicy.
Każda propozycja zadania musi być poparta podpisami 10 osób stale zamieszkujących na terenie Gminy Kobylnica, które ukończyły 16 rok życia.

Kiedy można zgłosić zadanie?
Zadania zgłaszać można od 18 kwietnia do 18 maja 2018 roku.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt pod nr: (59) 842 90 70 w. 241, 245, mailowo na adres: kobylnica@kobylnica.pl lub osobiście w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20 w Kobylnicy w poniedziałki od 9.00 do 16.30, od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Zasadami Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2019, stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2018 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 5 kwietnia 2018 roku.

Harmonogram przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2019
12 kwietnia 2018 roku - ogłoszenie konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego na 2019 rok;
12 kwietnia - 19 kwietnia 2018 roku - zgłaszanie kandydatów do Zespołu Koordynującego;
12 kwietnia - 18 maja 2018 roku - pierwszy etap kampanii promocyjno-informacyjnej i edukacyjnej mający na celu przybliżenie idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcanie do składania propozycji zadań, przekazanie wiedzy na temat zasad korzystania z budżetu obywatelskiego i prawidłowego zgłaszania zadań;
18 kwietnia - 18 maja 2018 roku - składanie formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego;
21 maja - 20 lipca 2018 roku - prowadzenie procesu analizy / weryfikacji złożonych projektów zadań, tworzenie listy zadań, które będą podlegać głosowaniu;
22 czerwca - 20 lipca 2018 roku - drugi etap kampanii promocyjno-informacyjnej mający na celu przedstawienie projektów zgłoszonych przez mieszkańców, zasad udziału w głosowaniu jak również zachęcanie do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań;
23 lipca - 3 sierpnia 2018 roku - trzeci etap kampanii promocyjno-informacyjnej mający na celu przede wszystkim ogłoszenie zadań zakwalifikowanych do głosowania, promocja zadań zakwalifikowanych, jak również zachęcanie mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań;
6 sierpnia - 27 sierpnia 2018 roku - głosowanie mieszkańców Gminy Kobylnica, w sprawie wyboru zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2019;
do dnia 21 września 2018 roku - ogłoszenie wyników konsultacji budżetu obywatelskiego na rok 2019 w Gminie Kobylnica.