Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Intruktorzy świetlic poszukiwani

Intruktorzy świetlic poszukiwani

Dwie oferty pracy


Podaj dalej:
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zatrudni na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na stanowisku instruktora kulturalno-oświatowego.

Wymagania:

  1. wykształcenie wyższe (w tym licencjat);
  2. doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;
  3. dokładność, dyspozycyjność, kreatywność;
  4. odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność;
  5. umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole, oraz współpracy ze społecznością lokalną;
  6. kurs na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży;
  7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych.
Zakres wykonywanych czynności:
- organizacja pracy świetlicy wiejskiej,
- prowadzenie zajęć edukacyjnych i kół zainteresowań w świetlicy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
- planowanie i organizacja spotkań okolicznościowych, konkursów, uroczystości oraz imprez na rzecz społeczności lokalnej gminy Kobylnica,
- sporządzanie planów i sprawozdań merytorycznych dot. działalności.
Miejsce wykonywania pracy: świetlice wiejskie na terenie Gminy Kobylnica (Lubuń i Lulemino, Kruszyna i Kuleszewo)
Godziny pracy: 11.00-19.00
Wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze 2.300,00 zł oraz dodatek stażowy
Termin podpisania umowy:
2 maj 2018r.
Ilość miejsc pracy: 2
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV
Miejsce składania ofert:

osobiście lub listownie: sekretariat Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica, e-mailem: centrum@kobylnica.pl
Informacje szczegółowe:

Agnieszka Puzdrowska, tel. 59 84290061 w godzinach: 730 – 1530.
Skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.