Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

O pożarnictwie wiedzą naprawdę sporo

Poznaliśmy nazwiska zwycięzców


Podaj dalej:
Takiej wiedzy mógłby pozazdrościć im niejeden dorosły. Mają kilkanaście lat, a już wiedzą, jak powinni zachować się na wypadek pożaru czy utraty przytomności przez drugiego człowieka. Jakub Opala i Maciej Kowalczyk wygrali gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom".

7 marca odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W szranki stanęli uczniowie reprezentujący poszczególne szkoły. Przez kilkadziesiąt minut musieli oni zmierzyć się z testem wiedzy, w którym sprawdzane były różne kwestie związane ze znajomością zasad przeciwpożarowych i procedur postępowania na wypadek pożaru. Uczniowie rozwiązywali zadania, które nie ograniczały się tylko do przyczyn i skutków powstawania pożarów i innych zagrożeń, ale również obejmowały inne dziedziny pożarnictwa, jak wyposażenie techniczne jednostek ochrony przeciwpożarowej, normy prawne i zasady działania wszystkich elementów składających się na system ochrony przeciwpożarowej. Pomocna okazała się też znajomość organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Po weryfikacji prac wszystkich uczestników komisja konkursowa przystąpiła do podliczenia uzyskanych przez nich punktów. W grupie wiekowej 10 – 13 lat najwięcej poprawnych odpowiedzi udzielił Jakub Opala. W kategorii uczniów starszych triumfował Maciej Kowalczyk. Obaj zagwarantowali sobie udział w kolejnym etapie rywalizacji.

Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom i uczestnikom odbyło się 7 marca w Szkole Podstawowej w Kwakowie. Obecny na uroczystości Wójt Gminy Kobylnica pogratulował młodym ludziom wiedzy i zwracał uwagę na to, że zdobyte w trakcie przygotowań do rywalizacji informacje mogą w przyszłości pomóc w uratowaniu czyjegoś życia lub zdrowia. Komendant Gminny OSP Robert Smysło zwrócił uwagę na wysoki poziom zawodów i obszerną wiedzę startujących w nich osób.

W tym roku jesteśmy świadkami piętnastej edycji Turnieju.

Wyniki:
grupa wiekowa 10-13 lat, klasy IV-VI
1) Jakub Opala ze SP w Słonowicach
2) Kacper Abramczyk ze SP w Słonowicach
3) Franciszek Wawrykiewicz ze SP w Kobylnicy
grupa wiekowa 14-16 lat, klasy VII i klasy I i II gimnazjalne
1) Maciej Kowalczyk ze SP w Kobylnicy
2) Karolina Siwiec ze SP w Kobylnicy
3) Oliwia Wiszniewska ze SP w Kwakowie