Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Na drodze do kariery zawodowej

Na drodze do kariery zawodowej

Szansa na rozwój


Podaj dalej:
Zapraszamy osoby z całego województwa pomorskiego do udziału w projekcie NA DRODZE DO KARIERY ZAWODOWEJ współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez Vivid Consulting Sp. z o.o.

Projekt skierowany jest do osób BIERNYCH ZAWODOWO, w tym osób niepełnosprawnych, w wieku 18 – 29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących (wg. KC) woj. pomorskie z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej w SZOOP dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

W ramach projektu oferujemy:
· Identyfikacja potrzeb Uczestnika połączona z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
· Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,
· Indywidualne poradnictwo psychologiczne wraz z grupowymi warsztatami,
· INDYWIDUALNE szkolenia
· 3 lub 6 miesięczne staże zawodowe.
Zapewniamy:
· STYPENDIUM SZKOLENIOWE
· PŁATNY 3 lub 6-miesięczny STAŻ ZAWODOWY
· catering podczas szkolenia zawodowego
· zwrot kosztów dojazdu do wszystkich form wsparcia
· certyfikat potwierdzający pozyskane kwalifikacje
· wykwalifikowaną kadrę trenerską
· materiały szkoleniowe
· ubezpieczenie· grant rozwojowy w wysokości 400 zł dla każdego UP
Zainteresowanych prosimy o wysyłanie formularza rekrutacyjnego na adres nadrodzedokarieryzawodowej@vc.edu.pl. Formularze do pobrania na stronie: www.vc.edu.pl w zakładce Nowe Projekty Europejskie

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer 531 452 025.