Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Wójt Gminy Kobylnica przekazuje kolejne informacje

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 239 ze zm.) informuję, że w dniach od 16 do 19 lutego 2018 r. zostały opublikowane za pomocą serwisu Witkac.pl następujące oferty:

1. Uczniowski Klub Sportowy „BYKI” przy SP 3 w Słupsku z siedzibą 76-200 Słupsk, ul. Banacha 5 - zadanie pn. „V Halowy Turniej Piłki Nożnej WIELKANOC – KOBYLNICA 2018”
2. Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 1 – zadanie pn. „Organizacja imprez spływu kajakowego na terenie Gminy Kobylnica na rzece Słupi na odcinku Łosino-Słupsk”
3. Słupskie Towarzystwo Brydżowe z siedzibą 76-200 Słupsk, ul. Gdyńska 13B – zadanie pn. „Cykl Turniejów Brydżowych o Puchar Wójta Gminy Kobylnica”
4. Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski” z siedzibą 76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 7/28 – zadanie pn. „Prawdy i mity o narkotykach i dopalaczach”

Uznając celowość realizacji zadań publicznych przez ww. podmioty, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się oferty:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica,
3) na stronie internetowej Gminy Kobylnica: www.kobylnica.pl

Uwagi do ofert można zgłaszać do dnia 2 marca 2018 r. osobiście w formie pisemnej w pok. Nr 3 w Urzędzie Gminy Kobylnica, 76-251 Kobylnica, ul. Główna 20 lub drogą elektroniczną na adres: d.klimowicz@kobylnica.eu na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Załączniki:
1. Oferta realizacji zadania publicznego pn. „V Halowy Turniej Piłki Nożnej WIELKANOC – KOBYLNICA 2018”
2. Formularz uwag do oferty pn. „V Halowy Turniej Piłki Nożnej WIELKANOC – KOBYLNICA 2018”
3. Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja imprez spływu kajakowego na terenie Gminy Kobylnica na rzece Słupi na odcinku Łosino-Słupsk”
4. Formularz uwag do oferty pn. „Organizacja imprez spływu kajakowego na terenie Gminy Kobylnica na rzece Słupi na odcinku Łosino-Słupsk”
5. Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Cykl Turniejów Brydżowych o Puchar Wójta Gminy Kobylnica”
6. Formularz uwag do oferty pn. „Cykl Turniejów Brydżowych o Puchar Wójta Gminy Kobylnica”
7. Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Prawdy i mity o narkotykach i dopalaczach”
8. Formularz uwag do oferty pn. „Prawdy i mity o narkotykach i dopalaczach”