Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Dyskusje, plany, podsumowania i wnioski

Spotkania sprawozdawcze w jednostkach OSP


Podaj dalej:
26 stycznia w jednostce OSP Lubuń zapoczątkowany został cykl zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy. Ostatnie z nich odbędzie się 16 lutego.

Podczas zebrań strażacy dokonują oceny wyników swojej pracy na rzecz bezpieczeństwa ludzi i mienia. Określają kierunki działania swoich jednostek na najbliższe miesiące. Sprawozdania z działalności jednostek OSP przedstawiają najczęściej prezesi i naczelnicy. Wszystkie składające sprawozdania zarządy głosują za otrzymaniem absolutorium za okres sprawozdawczy oraz określają plan wydatków na bieżący rok. Spotkania są także okazją do wymiany poglądów, analiz i dyskusji.

Pierwsze tego rodzaju spotkanie odbyło się w jednostce OSP Lubuń. Na zakończenie zebrania prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kobylnicy Leszek Kuliński podziękował całej jednostce za całoroczną współpracę i gotowość bojową. Wszystkim strażakom życzył wielu sukcesów i realizacji bardzo ambitnych zamierzeń oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności. Podobne słowa pod adresem strażaków – ochotników skierowali komendant Robert Smysło, sekretarz zarządu oddziału gminnego ZOSP RP Monika Koszałka oraz obecni na spotkaniu przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Słupsku.

Kolejne spotkania sprawozdawcze odbędą się w Sierakowie, Kruszynie, Luleminie, Sycewicach i Wrzącej.