Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - 20 maja 2009 r.

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, które odbędzie się 20 maja 2009 r. o godz.11.30 w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.


Podaj dalej:

Porządek obrad:
1. Otwarcie i powitanie Członków Zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu SGPEO z dnia 17.04.2009 r.( protokół dostępny na stronie internetowej www.kobylnica.eu w zakładce Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej).
4. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia SGPEO - ostateczne ustalenie terminu i miejsca posiedzenia (propozycja: 22 czerwiec br. w Pruszczu).
5. Omówienie zasad współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej.
6. Przyjęcie stanowiska, które zostanie zaprezentowane podczas panelu dyskusyjnego nt. „Podatki lokalne w inwestycjach w odnawialne źródła energii oraz wybrane zagadnienia pomocy publicznej”.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.
Z uwagi na ważność omawianych spraw liczę na niezawodne przybycie. Jednocześnie proszę o poinformowanie o swoim udziale w posiedzeniu Zarządu z uwagi na to, że istnieje możliwość uczestniczenia w konferencjach tematycznych Międzynarodowego Kongresu Energii Odnawialnej GREEN POWER 2009, dotyczących nowoczesnych technologii i finansowania inwestycji OZE. Podczas trwania kongresu będzie można również zapoznać się z ofertą firm, które będą się prezentowały na targach. Koszt udziału w kongresie to ok. 1200,00 zł. Proponuję, aby koszty te zostały pokryte ze środków Stowarzyszenia. Więcej informacji nt. kongresu na stronie internetowej www.kongresoze.eu .
W związku z tym, że musimy swój udział potwierdzić do środy tj. 13.05.2009 r. proszę o niezwłoczne potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej do dnia 12.05.2009 r. do godz. 15.00 na nr tel. /059/ 842 90 70 w. 35 lub e-mailem: i.bekiesza@kobylnica.pl .