Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Grant na przygotowanie terenów inwestycyjnych

Grant na przygotowanie terenów inwestycyjnych

Nabór wniosków w ramach projektu „Invest in Pomerania 2020”


Podaj dalej:

Do pobrania:

Szanowni Państwo,

przekazujemy informację na temat konkursu organizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., dotyczącego możliwości ubiegania się o uzyskanie grantu na przygotowanie terenów inwestycyjnych (na tworzenie infrastruktury technicznej).

W dniu 19 grudnia 2017 roku ARP zatwierdziła regulamin konkursu i poinformowała, że nabór wniosków do projektu będzie trwał od dnia 22 stycznia do dnia 23 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w III kwartale 2018 roku.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na uzbrojenie terenu (m.in. koszty pracy przygotowawczych, niwelacji i uzbrojenia technicznego), a także kosztów budowy obiektów kubaturowych o powierzchni od 3 000 m² do 6 000 m² oraz placów magazynowych.

Szczegółowe informacje publikowane są na stronie ARP S.A.: https://www.arp.gda.pl/index.php?wiecej=4773&wiecej_news=1