Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Półkolonie zimowe. Sprawdź szczegóły

Półkolonie zimowe. Sprawdź szczegóły

Terminy i zasady rekrutacji


Podaj dalej:

Do pobrania:

16 stycznia rozpocznie się nabór uczestników na półkolonie zimowe organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Ilość miejsc ograniczona.

Rekrutacja uczestników potrwa do wyczerpania wolnych miejsc. Uczestnikiem półkolonii może być wyłącznie dziecko w wieku 7-12 lat zamieszkujące teren Gminy Kobylnica. Dziecko uznaje się za uczestnika półkolonii w momencie dopełnienia formalności przez jego rodzica/opiekuna. Należy przez to rozumieć złożenie karty zgłoszenia w sekretariacie GCKiP w Kobylnicy ul. Wodna 20/4.

Półkolonie odbędą się w terminie 29.01 – 2.02.2018 r. Zajęcia prowadzone będą w godzinach 8.00 – 15.00.

Koszt półkolonii: 149 zł. Opłaty należy dokonać do 24 stycznia.