Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Z kajaka do nowych przystani

Z kajaka do nowych przystani

Inwestujemy w infrastrukturę


Podaj dalej:
W przyszłym sezonie kajakarze będą mogli skorzystać z dwóch nowych przystani, które powstaną w Gminie Kobylnica na rzece Słupi. Przedsięwzięcie jest jednym z elementów dużego projektu, który realizowany jest w partnerstwie z sąsiednimi samorządami.

Turystyka kajakowa z każdym kolejnym rokiem zyskuje na popularności. Funkcjonujący na terenie Gminy Kobylnica szlak wzdłuż rzeki Słupi odwiedza coraz więcej osób ceniących akurat taką formę aktywności fizycznej i rekreacji. Jak podkreślają kajakarze, ten odcinek jest szczególnie atrakcyjny, ponieważ w trakcie podróży można zobaczyć wiele ciekawych przyrodniczo miejsc, a sama trasa jest bardzo przystępna. Zadowolenie z pokonywania tego odcinka w przyszłym sezonie może być tym większe, ponieważ kajakarze będą mogli korzystać z dwóch nowych przystani, które powstaną przy moście znajdującym się pomiędzy Lubuniem i Żelkówkiem oraz w Łosinie.

W obu lokalizacjach powstaną nowe przystanie z pomostem. Umocniona zostanie również linia brzegowa poprzez wykonanie kiszki faszynowej oraz slipu do wodowania kajaków. Do samej przystani będziemy mogli dotrzeć nowymi drogami, które będą prowadzić od głównych tras. W przypadku pierwszej z lokalizacji będą one prowadzić od powiatowej trasy łączącej Lubuń i Żelkówko, natomiast w drugim – od drogi gminnej. Sporym udogodnieniem dla kajakarzy będzie też kilka miejsc postojowych, które również zostaną wykonane.

Cały teren zostanie wzbogacony o wiaty, specjalne suszarki na kajak, urządzenia sanitarne. Nowo wybudowany obiekt zostanie też ogrodzony i oświetlony. Pojawią się również przejrzyste tablice informacyjne.

Wspomniane przystanie kajakowe zostaną zrealizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską, na realizację którego uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Budowa dwóch nowych przystani kajakowych w Gminie Kobylnica jest elementem szerszego programu, który realizowany jest wspólnie z Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Słupsk, Gminą Miasto Ustka oraz Miastem Słupsk. Termin realizacji przedsięwzięcia w zakresie robót budowlanych 2018 rok. Koszt wykonania przedsięwzięcia na terenie Gminy Kobylnica sięga niemal 732 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 622 148,11 złotych, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.