Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Zaproszenie na promocję wyjątkowej książki

Zaproszenie na promocję wyjątkowej książki

Twórczość spisana na kartach


Podaj dalej:
Wójt Gminy Kobylnica oraz Dyrektor GBP w Kobylnicy zapraszają na promocję książki pt. „Antologia Twórczości Stefanii Siemińskiej- Rokity”, która odbędzie się 23 listopada w Sali Teatralnej GCKiP w Kobylnicy. Początek wydarzenia o godz. 16.00.

Stefania Siemińska - Rokita jest autorką książek pt. „Dwa pociągi” ,”Nowa Niwa” oraz „W drodze do Emaus”. Historia jej życia i wstrząsających przeżyć wojennych, których doświadczyła, znalazły się w książce pt. „Czas pogardy i nadziei”. Natomiast twórczość poetycka pisarki została zebrana w tomiku „Niedopowiedzenia”.

Obie książki zostały wydane przez Gminę Kobylnica.